Sonraki Ayet  
101. Sûre Kâri’a/1

 الْقَارِعَةُ

  El kâriatu.

Kelime Karşılaştırma
el kâriatu : kâria, korkunç ve dehşet verici çarpan bir felâket
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Yürekleri hoplatan büyük felaket!

 Abdulbaki Gölpınarlı = O şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket.

 Abdullah Parlıyan = Ah, apansız gelecek dehşetiyle yürekleri koparacak felaket!

 Adem Uğur = Kâria (kıyamet)!

 Ahmed Hulusi = El Karia!

 Ahmet Tekin = Gülle gibi insanların başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketten, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların, gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketten kendinizi koruyun!

 Ahmet Varol = Dehsetle sarsacak olan!

 Ali Bulaç = Kaari'a...

 Ali Fikri Yavuz = (Dehşetiyle kalblere çarpacak) o kıyamet,

 Ali Ünal = O kâria (kalblere ve kafalara çarpan o müthiş ses)!

 Bayraktar Bayraklı = Kapı çalan! [797]

 Bekir Sadak = Gurultu koparacak olan

 Celal Yıldırım = El-Kari'â : Kalblere korku salan o müthiş gürültü !.

 Cemal Külünkoğlu = Gürültü koparacak olan büyük felaket!

 Diyanet İşleri (eski) = Gürültü koparacak olan

 Diyanet Vakfi = (1-3) Kapı çalan! Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin?

 Edip Yüksel = Gülle gibi insanların başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketten, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların, gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketten kendinizi koruyun!

 Elmalılı Hamdi Yazır = O karia

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Kaari'a...

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (1-3) Kâria! (Çarpacak kıyamet) Nedir o kâria? Kârianın ne olduğunu sen bilir misin?

 Gültekin Onan = Kaaria...

 Harun Yıldırım = Şiddetle çalan?

 Hasan Basri Çantay = Gurultu koparacak olan

 Hayrat Neşriyat = el-Karia! (O dehşetiyle çarpıcı felâket! Kıyâmet!)

 İbni Kesir = Felaket kapısını çalacak olan,

 Kadri Çelik = Şiddetle çarpan (kıyamet).

 Muhammed Esed = Ah! Apansız (gelen) bir bela!.

 Mustafa İslamoğlu = Ah o korkunç patlama!

 Ömer Nasuhi Bilmen = O çarpacak olan felaket.

 Ömer Öngüt = Çarpacak olan felâket!

 Şaban Piriş = Korkunç olay ..

 Sadık Türkmen = Şiddetle çarpan o olay!

 Seyyid Kutub = Gürültü koparacak olan,

 Suat Yıldırım = Kari’a,

 Süleyman Ateş = Çarpan olay!

 Tefhim-ul Kuran = 'Başa çarpıp patlak verecek olan' (kâria: kıyamet),

 Ümit Şimşek = Çarpacak olan o felâket.

 Yaşar Nuri Öztürk = O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan.

 İskender Ali Mihr = Kâria.

 İlyas Yorulmaz = Birdenbire aniden gelen,