Sonraki Ayet  
48. Sûre Fetih/1

 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

  İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen).

Kelime Karşılaştırma
innâ : muhakkak
fetahnâ : biz fetih açtık, fetih verdik
leke : sana, senin için
fethan : fetih
mubînen : apaçık
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Şüphe yok ki biz, sana apaçık bir fetih vermişizdir.

 Abdullah Parlıyan = Şüphesiz biz senin için, apaçık bir zaferin önünü açtık.

 Adem Uğur = Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

 Ahmed Hulusi = Kesinlikle sana öyle bir fetih (görüş açıklığı) verdik ki, (o) Feth-i Mubiyn'dir (apaçık açık hakikati sistemi müşahede)!

 Ahmet Tekin = Biz, senin istikbalin için, önündeki engelleri kaldıran parlak bir zafer kapısı açtık. Eşsiz bir fetih ihsan ettik.

 Ahmet Varol = Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Ali Bulaç = Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Ali Fikri Yavuz = (Ey Rasûlüm, Mekke’nin ve diğer memleketlerin fethine sebeb olacak Hudeybiye sulhu ile) biz sana gerçekten açık bir zafer verdik.

 Ali Ünal = Biz sana, (başka zaferlere açılacak bir kapı olarak) aşikâr bir zafer ihsan ettik.

 Bayraktar Bayraklı = Biz sana apaçık zaferin kapılarını açtık. [562][563]

 Bekir Sadak = Dogrusu Biz sana apacik bir zafer saglamisizdir.

 Celal Yıldırım = Şüphesiz ki, biz, senin için açık bir fetih (zafer ve başarı yolunu) açtık.

 Cemal Külünkoğlu = Gerçek şu ki (ey Muhammed!) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğrusu Biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır.

 Diyanet Vakfi = Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.

 Edip Yüksel = Biz sana apaçık bir zafer verdik.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Elhak biz sana bir fethi mübîn açtık

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.

 Gültekin Onan = Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Harun Yıldırım = Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Hasan Basri Çantay = Biz hakıykat sana (Hudeybiyye musaalehası ile) apâşikâr bir feth (-u zafer yolu) açdık.

 Hayrat Neşriyat = Şübhesiz ki biz sana, apaçık bir fetih açtık (ihsân ettik).

 İbni Kesir = Muhakkak ki Biz; sana, apaçık bir feth ihsan ettik.

 Kadri Çelik = Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Muhammed Esed = Gerçek şu ki (ey Muhammed,) Biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık,

 Mustafa İslamoğlu = Elbet sana tartışmasız bir fethin önünü açan Biziz.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Muhakkak Biz sana bir apaçık fetih sağlamışızdır.

 Ömer Öngüt = Resulüm! Biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Şaban Piriş = Şüphesiz biz, sana apaçık bir fetih verdik.

 Sadık Türkmen = Şüphesiz biz sana tartışmasız; (insan hak ve özgürlüklerine, evrensel hukuka uygun olarak, saldırgan güçlerin merkezini ele geçirip; anarşiye, teröre, hukuksuzluğa son verecek olan) bir fethin yolunu gösterdik/açtık.

 Seyyid Kutub = Biz sana apaçık fetih verdik.

 Suat Yıldırım = Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.

 Süleyman Ateş = Biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Tefhim-ul Kuran = Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik.

 Ümit Şimşek = Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

 Yaşar Nuri Öztürk = Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik.

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.

 İlyas Yorulmaz = Gerçekten biz sana açık bir zaferin kapılarını açtık ki.