Önceki Ayet Sonraki Ayet  
106. Sûre Kureyş/2

 إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ

  Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi).

Kelime Karşılaştırma
ilâfi-him : onları ülfet ettirdi, emin ve rahat olmalarını sağladı
rıhlete : yolculuk, göçler
eş şitâi : kış
ve es sayfi : ve yaz
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (1-4) Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Yaz ve kış, alışveriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için.

 Abdullah Parlıyan = onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırıp, her türlü nimet ve rahatlığa ısındırdığı için,

 Adem Uğur = Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için,

 Ahmed Hulusi = Kış ve yaz seferinde rahat ve ülfetleri için.

 Ahmet Tekin = Kış ve yaz ticarî seferlerinde ve göçlerinde, güvenlik ve barış andlaşmalarından faydalandırdığı için, Kureyş Allah’a kulluk ve ibadet etsin.

 Ahmet Varol = Kış ve yaz yolculuklarında (aralarında) ülfet oluşturduğu için,

 Ali Bulaç = Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

 Ali Fikri Yavuz = Kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) göç etmeğe alıştıkları için;

 Ali Ünal = Kış ve yaz seferlerinde kendilerine bahşedilen emniyet ve uzlaşma hakkı için,

 Bayraktar Bayraklı = Onları kış ve yaz yolculuklarına alıştırdığı için.[811]

 Bekir Sadak = (1-2) Kureys kabilesinin yaz ve kis yolculuklarinda uzlasmasi ve anlasmasi saglanmistir.

 Celal Yıldırım = (Evet), yaz ve kış seferlerinde anlaşıp bağdaştıkları için ;

 Cemal Külünkoğlu = Kışın (Yemen) ve yazın (Şam) seferine (Allah'ın) kendilerini alıştırdığı (ve başkalarıyla uzlaştırdığı) için,

 Diyanet İşleri (eski) = (1-2) Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır.

 Diyanet Vakfi = (1-4) Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.

 Edip Yüksel = Kış ve yaz kervanlarını sevdikleri gibi.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sefere iylâfları yazın, kışın

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.

 Gültekin Onan = Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

 Harun Yıldırım = Kış ve yaz yolculuklarındaki güvenlikleri için;

 Hasan Basri Çantay = kış ve yaz kendilerini seyr-ü seferde esenliğe (ve garantiye) kavuşdurduğundan dolayı,

 Hayrat Neşriyat = Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için!

 İbni Kesir = Yaz ve kış yolculuklarına alıştırılmasından dolayı,

 Kadri Çelik = Yaz ve kış yolculuğunda onları bir araya getirip ısındırdığından.

 Muhammed Esed = kış ve yaz seferlerindeki emniyeti.

 Mustafa İslamoğlu = onların yaz ve kış yaptıkları ticari sefer güvenliği hakkı için:

 Ömer Nasuhi Bilmen = Onların kış ve yaz seyahatine ülfet ettirilmiş oldukları için.

 Ömer Öngüt = Kış ve yaz seyahatlerinde alıştırıldıkları için,

 Şaban Piriş = Onların kış ve yaz yolculuklarının güvenliğinden dolayı.

 Sadık Türkmen = Kış ve yaz yolculuklarının emniyet ve dokunulmazlığı için;

 Seyyid Kutub = Yaz ve kış yolculuklarında uzlaşıp anlaşması için.

 Suat Yıldırım = Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için,

 Süleyman Ateş = Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

 Tefhim-ul Kuran = Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için,

 Ümit Şimşek = Kış ve yaz seferlerinde eriştikleri güvenlik ve kolaylıklar için,

 Yaşar Nuri Öztürk = Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

 İskender Ali Mihr = Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı için).

 İlyas Yorulmaz = Kış ve yaz yaptıkları göçlerin emniyetli, güvenli olması için.