Önceki Ayet Sonraki Ayet  
71. Sûre Nûh/2

 قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

  Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).

Kelime Karşılaştırma
kâle : dedi
: ey
kavmi : kavmim
in-nî : muhakkak ki ben
lekum : sizin için
nezîrun : nezir, uyarıcı
mubînun : apaçık, açıklayan, açıkça
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Nûh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = Demişti ki: Ey kavmim, ben, sizi apaçık bir korkutucuyum.

 Abdullah Parlıyan = Nuh: “Ey Halkım!” diye seslendi. “Ben size gönderilen açık bir uyarıcıyım.

 Adem Uğur = Ey kavmim dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım.

 Ahmed Hulusi = (Nuh) dedi ki: "Ey halkım; kesinlikle size gelmiş apaçık bir uyarıcıyım!"

 Ahmet Tekin = Nuh:'Ey kavmim, ben size gönderilmiş sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcıyım' dedi.

 Ahmet Varol = Dedi ki: 'Ey kavmim! Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

 Ali Bulaç = O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım."

 Ali Fikri Yavuz = (Nûh onlara) dedi ki: “-Ey kavmim! Muhakkak ki ben, size (azab ile korkutan) açık bir peygamberim;

 Ali Ünal = O da, “Ey halkım!” dedi, “Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

 Bayraktar Bayraklı = (2-4) Nûh, onlara şöyle demişti: “Ey kavmim! Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk ediniz. Onun emirlerine karşı gelmekten sakınınız ve bana itaat ediniz ki, Allah günahlarınızı affetsin ve size belli bir zamana kadar süre tanısın. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre dolunca ertelenmez. Keşke bunu bilseydiniz!”[680]

 Bekir Sadak = O da soyle soyledi: «Ey Milletim! suphesiz ben, size gonderilmis apacik bir uyariciyim.»

 Celal Yıldırım = O da: «Ey milletim!» dedi. «Hakikaten ben size gönderilen acık bir uyarıcıyım.

 Cemal Külünkoğlu = Nuh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”

 Diyanet İşleri (eski) = O da şöyle söyledi: 'Ey Milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.'

 Diyanet Vakfi = (2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!

 Edip Yüksel = Dedi ki, 'Ey halkım, ben size apaçık bir uyarıcıyım.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Dedi ki: ey kavmım! Haberiniz olsun ben size açık bir nezîrim

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Dedi ki: «Ey kavmim, haberiniz olsun, ben size açık bir uyarıcıyım!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Dedi ki, «ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım».

 Gültekin Onan = O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım."

 Harun Yıldırım = Dedi ki: “Ey kavmim, şüphesiz ben size apaçık bir uyarıcıyım.”

 Hasan Basri Çantay = Dedi ki: Ey kavmim, muhakkak ki ben sizi (başınıza gelecek azâbdan) apaçık korkutan bir peygamberim».

 Hayrat Neşriyat = (Ve Nuh onlara) dedi ki: 'Ey kavmim! Doğrusu ben, sizin için (Allah’ın azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum!'

 İbni Kesir = Dedi ki: Ey kavmim; şüphesiz ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

 Kadri Çelik = O da dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıp korkutucuyum.”

 Muhammed Esed = (Nuh) "Ey halkım!" diye seslendi, "Ben sizin için açık bir uyarıcıyım,

 Mustafa İslamoğlu = (Nuh) "Ey kavmim!" dedi, "Ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım".

 Ömer Nasuhi Bilmen = Dedi ki: «Ey kavmim! Şüphe yok ki, ben sizin için apaçık bir korkutucuyum.»

 Ömer Öngüt = Dedi ki: "Ey kavmim! Şüphesiz ki ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. "

 Şaban Piriş = -Ey kavmim, dedi. Ben, sizin için açık bir uyarıcıyım.

 Sadık Türkmen = Dedi ki: “Ey kavmim! Ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım.

 Seyyid Kutub = O da şöyle dedi: «Ey milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.»

 Suat Yıldırım = (2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz!

 Süleyman Ateş = "Ey kavmim, dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım."

 Tefhim-ul Kuran = O da dedi ki: «Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcı korkutucuyum.»

 Ümit Şimşek = Nuh 'Ey kavmim,' dedi. 'Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım.

 Yaşar Nuri Öztürk = O dedi ki: "Ey toplumum! Hiç kuşkunuz olmasın, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

 İskender Ali Mihr = (Hz. Nuh, kavmine) şöyle dedi: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için apaçık bir nezirim (uyarıcıyım), (öyle ki).”

 İlyas Yorulmaz = Kavmine “Ey Kavmim! Ben sizin için açıkça bir uyarıcıyım. ”