Önceki Ayet Sonraki Ayet  
89. Sûre Fecr/21

 كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

  Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ(dekken).

Kelime Karşılaştırma
kellâ : hayır
izâ : olduğu zaman
dukket (i) : parçalandı, dağıldı
el ardu : arz, yeryüzü
dekken dekken : parça parça, paramparça
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,

 Abdulbaki Gölpınarlı = İş öyle değil, hayır, yer bir kere paramparça olup dümdüz bir hâle geldi mi.

 Abdullah Parlıyan = Hayır, iş bildiğiniz gibi değil, yeryüzü paramparça olup dağıldığı zaman,

 Adem Uğur = Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,

 Ahmed Hulusi = Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın edildiğinde,

 Ahmet Tekin = Hesaba çekileceğinizi nasıl unutuyorsunuz? Yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman insan anlar.

 Ahmet Varol = Hayır. Yer çarpılıp parça parça dağıtıldığı zaman,

 Ali Bulaç = Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

 Ali Fikri Yavuz = Hayır, (bunların hiç biri uygun değildir). Ne zaman ki arz, çarpıla çarpıla toz duman edilir,

 Ali Ünal = Hayır, yapmanız gereken asla bunlar değil! O zaman ki, yer üst üste sarsıntılarla toz–toprak haline gelir;

 Bayraktar Bayraklı = (21-22) Hayır! Yeryüzü ardı ardına sarsılıp paramparça olduğunda, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiğinde,

 Bekir Sadak = Ama yer, carpilip paralandigi zaman;

 Celal Yıldırım = Hayır, hayır; (bu tutumunuz çok kötü!) Yer sarsılıp parça parça bölündüğü (sonra da dümdüz duruma geldiği) zaman,

 Cemal Külünkoğlu = Hayır, (bunların hiç biri doğru değildir). Yeryüzü sarsılıp parça parça döküldüğü (zaman),

 Diyanet İşleri (eski) = Ama yer, çarpılıp paralandığı zaman;

 Diyanet Vakfi = (21-22) Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).

 Edip Yüksel = Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman,

 Elmalılı Hamdi Yazır = Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Hayır, hayır, yer üst üste sarsıntılarla düzlendiği zaman,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

 Gültekin Onan = Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

 Harun Yıldırım = Hayır, hayır; yeryüzü parça parça yıkılıp darmadağın olduğu zaman.

 Hasan Basri Çantay = Hakkaa ki yer (zelzeleyle) parça parça dağıtıldığı zaman,

 Hayrat Neşriyat = Hayır! Yer (çarpıla çarpıla) un ufak olarak dümdüz edildiği zaman!

 İbni Kesir = Ama yer; parça parça dağıtıldığında.

 Kadri Çelik = Hayır! Yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu.

 Muhammed Esed = Peki, (Hesap Günü nasıl davranacaksınız,) yeryüzü ardarda sarsılıp paramparça olduğunda,

 Mustafa İslamoğlu = Yoo, öyle yapmayın! Yeryüzü art arda sürekli bir sarsılışla sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

 Ömer Nasuhi Bilmen = Hayır hayır. Yer dağılıp parça parça parçalanınca.

 Ömer Öngüt = Hayır! Yer sallanıp parça parça dağıldığı zaman.

 Şaban Piriş = -Hayır, Yer paramparça olduğu zaman,

 Sadık Türkmen = Hayir Hayir/bu böyle gitmeyecek! Yeryüzü çarpıla çarpıla parçalandığı

 Seyyid Kutub = Hayır, yer çarpılıp paralandığı zaman,

 Suat Yıldırım = Hayır! Bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış! Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman,

 Süleyman Ateş = Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman,

 Tefhim-ul Kuran = Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

 Ümit Şimşek = Heyhat! Yeryüzü paramparça olduğunda,

 Yaşar Nuri Öztürk = İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde,

 İskender Ali Mihr = Hayır, arz, paramparça parçalanıp dağıldığı zaman.

 İlyas Yorulmaz = Hayır! Yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman.