Önceki Ayet Sonraki Ayet  
70. Sûre Me’âric/4

 تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

  Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe seneh(senetin).

Kelime Karşılaştırma
ta’rucu : uruc eder, yükselir
el melâiketu : melekler
ve er rûhu : ve ruh
ileyhi : ona
fî yevmin : günde, gün içinde
kâne : oldu
mikdâru-hu : onun miktarı, süresi
hamsîne : elli (50)
elfe : bin (1000)
senetin : sene
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Melekler ve Rûh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.

 Abdullah Parlıyan = Melekler ve Rûh adı da verilen Cibrîl yüce Allah'a ölçüsü dünya hesabıyla ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

 Adem Uğur = Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

 Ahmed Hulusi = Melekler ve ruh, miktarı (size) elli bin sene gibi olan bir süreç içinde urûc ederler (hakikatlerindeki Allâh'a ermek için yöneliş süreci) O'na.

 Ahmet Tekin = Melekler, ruh, büyük melekler, dünya ölçüsüyle, sizin hesaplarınıza göre elli bin yıl tutan bir günde O’nun huzuruna yükselerek çıkar.

 Ahmet Varol = Melekler ve Ruh (Cibril), süresi elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.

 Ali Bulaç = Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

 Ali Fikri Yavuz = (Bu makamların) her birine, melekler ve cebrâil, miktarı elli bin yıl olan, bir günde çıkar.

 Ali Ünal = Ki, (bu basamaklar boyunca) melekler ve Ruh, elli bin yıl tutan bir günde O’na yükselirler.

 Bayraktar Bayraklı = Melekler ve Rûh ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

 Bekir Sadak = Melekler ve Cebrail mikdari ellibin yil olan o derecelere bir gunde yukselirler.

 Celal Yıldırım = Melekler ve Ruh (Melek Cebrail veya çok büyük bir melek olan Ruh), miktarı elli bin yıl olan bir günde ona (o derecelere) yükselirler.

 Cemal Külünkoğlu = (Bu makamların) her birine, melekler ve Ruh (Cebrail), miktarı elli bin yıl olan bir günde çıkar.

 Diyanet İşleri (eski) = Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.

 Diyanet Vakfi = Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

 Edip Yüksel = Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ki ona Melâike ve Ruh uruc eder, bir günde ki mikdarı elli bin sene tutar

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Melekler ve Ruh (Cebrail), süresi elli bin yıl tutan bir günde ona yükselip çıkarlar.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

 Gültekin Onan = Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

 Harun Yıldırım = Melekler ve Ruh, ona miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselir.

 Hasan Basri Çantay = Melekler de, Ruuh da oraya bir günde yükselib çıkar ki mesafesi (dünyâ seneleriyle) elli bin yıldır.

 Hayrat Neşriyat = Melekler ve Rûh (Cebrâîl), mikdârı (sizce) elli bin sene olan bir günde O’na (arşına)çıkarlar.

 İbni Kesir = Melekler de, ruh da miktarı ellibin yıl olan bir günde ona yükselip çıkarlar.

 Kadri Çelik = Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.

 Muhammed Esed = bütün melekler ve (insana bahşedilmiş olan) ilham O'na (bir günde) yükselir, uzunluğu elli bin yıl (gibi) süren bir günde.

 Mustafa İslamoğlu = Bütün melaike, ruh ile birlikte, süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde O'na yükselir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Melekler ve Rûh oraya bir günde çıkarlar ki, oranın mesafesi ellibin yıldır.

 Ömer Öngüt = Melekler ve Ruh (Cebrail) oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.

 Şaban Piriş = Melekler ve Ruh (Cebrail) süresi elli bin yıl olan bir günde ona yükselirler.

 Sadık Türkmen = Melekler ve Ruh, O’nun huzuruna miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler!

 Seyyid Kutub = Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na yükselir.

 Suat Yıldırım = Melekler ve Rûh, O’nun Arş’ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler.

 Süleyman Ateş = Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.

 Tefhim-ul Kuran = Melekler ve ruh (Cebrail) O'nun huzuruna bir günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.

 Ümit Şimşek = Melekler ve Ruh elli bin sene uzunluğundaki bir günde Ona yükselir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Melekler ve Rûh, miktarı ellibin yıl olan bir günde yükselirler O'na.

 İskender Ali Mihr = Melekler ve ruh, O’na, süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

 İlyas Yorulmaz = Melekler ve Ruh (vahiy meleği Cibril) miktarı elli bin yıl kadar olan bir günde, O’nun makamına çıkarlar.