Önceki Ayet Sonraki Ayet  
42. Sûre Şûrâ/43

 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

  Ve le men sabere ve gafere inne zâlike le min azmil umûr(umûri).

Kelime Karşılaştırma
ve le : ve elbette, gerçekten
men : kim, kimse
sabere : sabretti
ve gafere : ve affetti, bağışladı
inne : muhakkak ki, gerçekten
zâlike : bu
le : elbette, gerçekten
min : den
azmi : azîm, büyük
el umûri : işler
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve kim, dayanır ve suçları örterse şüphe yok ki bu, azme, irâdeye dayanan işlerdendir elbet.

 Abdullah Parlıyan = Kim her türlü sıkıntı ve eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.

 Adem Uğur = Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

 Ahmed Hulusi = Kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak ki bu, azmi gerektiren işlerdendir.

 Ahmet Tekin = Kim sabrederek mücadeleye devam eder ve affederse, bilsin ki, bu davranış, ciddi, kararlı olmayı gerektiren, maksada ulaştıran mücadele metotlarındandır.

 Ahmet Varol = Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu (yaptığı) üzerinde kararlılık gösterilecek (azmedilecek) işlerdendir.

 Ali Bulaç = Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

 Ali Fikri Yavuz = Her kim de sabredib suç bağışlarsa, işte bu (sabredib bağışlamak), işlerin en hayırlısındandır.

 Ali Ünal = Yine de bir insan dişini sıkar, sabreder ve kendisine haksızlıkta bulunanı bağışlarsa, böyle davranmak, hiç kuşkusuz nefse hakimiyet ve kararlılık isteyen büyük bir fazilettir.

 Bayraktar Bayraklı = Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

 Bekir Sadak = Ama sabredip bagislayanin isi, iste bu, azmedilmeye deger islerdendir. *

 Celal Yıldırım = Ve kim de sabredip bağışlarsa, şüphesiz ki bu, azmedilmeğe lâyık umurdandır.

 Cemal Külünkoğlu = Fakat kim de sabreder ve (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer (hayırlı) işlerdendir.

 Diyanet İşleri (eski) = Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir.

 Diyanet Vakfi = Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

 Edip Yüksel = Saberedip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Her kim de sabreder suç örterse işte o azmolunacak umurdandır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Her kim de sabreder, suç öderse işte bu, üstün davranışlardandır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

 Gültekin Onan = Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer buyruklardandır.

 Harun Yıldırım = Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa, muhakkak bu, üzerinde kararlılıkla durmaya değer işlerdendir.

 Hasan Basri Çantay = Bununla beraber kim sabreder, (suçları) örter (bağışlar) sa işte bu, şübhesiz ve elbet azm olunacak umurdandır.

 Hayrat Neşriyat = Kim de hakikaten sabreder ve affederse, şübhesiz bu, elbette azmedilecek(kararlılıkla istenecek) işlerdendir.

 İbni Kesir = Bununla beraber kim de sabreder ve bağışlarsa; işte bu, şüphesiz azmedilmeye değer işlerdendir.

 Kadri Çelik = Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azim gerektiren işlerdendir.

 Muhammed Esed = Ama bilin ki, kim sıkıntıya göğüs gerer ve affederse işte bu, gönülden istenen bir şeydir.

 Mustafa İslamoğlu = Yine de kim sabreder ve affederse, iyi bilsin ki bu kararlılık ve direnç isteyen (büyük) bir davranıştır.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (43-44) Ve elbette her kim sabreder ve (kötülüğü) setrederse şüphe yok ki bu, azmolunacak emirlerdendir. Ve Allah kimi sapıklıkta bırakırsa artık onun için ondan sonra bir velî yoktur. Ve zalimleri göreceksin ki, azabı gördükleri zaman diyeceklerdir ki: «Acaba geri dönmeye bir yol var mıdır?»

 Ömer Öngüt = Kim sabreder, kendisine yapılan kötülüğü affederse, şüphesiz ki bu çok mühim işlerden birisidir.

 Şaban Piriş = Kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten işlerin en şereflisidir.

 Sadık Türkmen = Kim de sabreder ve bağışlarsa; şüphesiz ki bu, çok gayret edilmesi gereken işlerdendir.

 Seyyid Kutub = Fakat kim sabreder kendisine yapılan kötülüğü affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

 Suat Yıldırım = Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi, ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.

 Süleyman Ateş = Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir!

 Tefhim-ul Kuran = Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

 Ümit Şimşek = Bununla beraber, kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Sabredip bağışlayan bilsin ki bu, işlerin en zorlularındandır.

 İskender Ali Mihr = Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu, gerçekten azîm (büyük) işlerdendir.

 İlyas Yorulmaz = Elbetteki haksızlığa uğradığında sabreden ve bağışlayanın yaptığı, büyük işlerden birisidir.