Önceki Ayet Sonraki Ayet  
114. Sûre Nâs/5

 الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

  Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi).

Kelime Karşılaştırma
ellezî : ki o
yuvesvisu : vesvese verir
fî sudûri : göğüslere
en nâsi : insanlar
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (1-6) De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.

 Abdullah Parlıyan = ki, onlar insanların kalplerine devamlı fısıltıyla kötü düşünce ve kuruntular fısıldayıp dururlar.

 Adem Uğur = O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

 Ahmed Hulusi = "O ki, insanların içlerinde vesvese üretir. "

 Ahmet Tekin = 'İnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teşvik edenin şerrinden Allah’a sığınırım.'

 Ahmet Varol = Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.

 Ali Bulaç = Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

 Ali Fikri Yavuz = Öyle bir şeytan ki, insanların kalblerine vesvese verir.

 Ali Ünal = O ki, insanların kalblerinin içine üfler; –

 Bayraktar Bayraklı = (4-6) “İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur.”[825]

 Bekir Sadak = (1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

 Celal Yıldırım = (1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

 Cemal Külünkoğlu = (1-6) De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!

 Diyanet İşleri (eski) = (1-6) De ki: 'İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.'

 Diyanet Vakfi = (1-6) De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

 Edip Yüksel = 'Onlar halkın göğsüne fısıldarlar.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ki vesvese verir sinelerinde nâsın

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

 Gültekin Onan = Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.

 Harun Yıldırım = “Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir,”

 Hasan Basri Çantay = ki o, insanların göğüslerine dâima vesvese verendir.

 Hayrat Neşriyat = 'O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!'

 İbni Kesir = Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir.

 Kadri Çelik = “O, insanların göğüslerine vesvese verir.”

 Muhammed Esed = insanların kalbine fısıldayan;

 Mustafa İslamoğlu = o ki; sürekli kalplerine fısıldıyor insanları;

 Ömer Nasuhi Bilmen = «Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»

 Ömer Öngüt = Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir.

 Şaban Piriş = İnsanların gönüllerine vesvese sokan ..

 Sadık Türkmen = O insanların duygularına hayâller atar, zihinlerine düşünceler fısıldar.

 Seyyid Kutub = O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar.

 Suat Yıldırım = O ki insanların kalplerine vesvese verir,

 Süleyman Ateş = O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

 Tefhim-ul Kuran = Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

 Ümit Şimşek = (4-5) İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,

 Yaşar Nuri Öztürk = İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;

 İskender Ali Mihr = Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.

 İlyas Yorulmaz = “O aldatıcılar ki insanların göğüslerine vesvese verirler. ”