Önceki Ayet Sonraki Ayet  
71. Sûre Nûh/5

 قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

  Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran).

Kelime Karşılaştırma
kâle : dedi
rabbi : Rabbim
innî : muhakkak ki ben
deavtu : davet ettim
kavmî : benim kavmim
leylen : gece
ve nehâran : ve gündüz
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim.”

 Abdulbaki Gölpınarlı = Rabbim demişti, ben kavmimi gece ve gündüz çağırdım.

 Abdullah Parlıyan = Bir zaman sonra Nuh: “Ey Rabbim!” dedi. “Ben toplumuma gece gündüz çağrıda bulunuyorum.

 Adem Uğur = Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz dâvet ettim. "

 Ahmed Hulusi = -Rabbim, dedi. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

 Ahmet Tekin = Nuh: 'Rabbim ben kavmimi, geceleri de gündüzleri de dâvet ediyorum' dedi.

 Ahmet Varol = Dedi ki: 'Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim.

 Ali Bulaç = Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum."

 Ali Fikri Yavuz = Nûh dedi ki: “- Ey Rabbim! Ben kavmimi gece ve gündüz (imana) dâvet ettim.

 Ali Ünal = Nuh 'Yâ Rabbi,' dedi. 'Kavmimi gece gündüz imana çağırdım.

 Bayraktar Bayraklı = (5-9) Sonra Nûh şöyle devam etti: “Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz tevhid inancına davet ettim. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Her ne zaman onları senin bağışlamana çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına çektiler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıkça çağırdım. Sonra onlara davetimi hem açık ilân ettim, hem de gizlice. Özel olarak kendileriyle konuştum.”

 Bekir Sadak = Nuh dedi ki: «Rabbim! Dogrusu ben, milletimi gece gunduz cagirdim.»

 Celal Yıldırım = (5-6) Nûh dedi ki: Rabbim! Şüphesiz ki ben, milletimi gece gündüz (uyarıp sana, senin dinine) davet ettim, ama benim bu davetim ancak onların (nefretine sebep olup) kaçmalarını arttırdı.

 Cemal Külünkoğlu = (5-6) Nuh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların (imandan) kaçışını artırdı.”

 Diyanet İşleri (eski) = Nuh dedi ki: 'Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım.'

 Diyanet Vakfi = (Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;

 Edip Yüksel = Dedi ki, 'Rabbim, ben halkımı gece gündüz çağırdım.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Dedi ki ya rab! Ben kavmımı gece gündüz da'vet ettim

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Dedi ki: «Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Nûh dedi ki: «Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.»

 Gültekin Onan = Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum."

 Harun Yıldırım = Dedi ki: “Rabbim! Kavmimi gece ve gündüz davet ettim.”

 Hasan Basri Çantay = Dedi: «Ey Rabbim, ben kavmimi hakıykaten gece gündüz da'vet etdim».

 Hayrat Neşriyat = (Nûh) dedi ki: 'Rabbim! Doğrusu ben, kavmimi gece gündüz (îmân etmeye) da'vet ettim.'

 İbni Kesir = Dedi ki: Rabbım; doğrusu ben, kavmimi gece gündüz davet ettim.

 Kadri Çelik = Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.”

 Muhammed Esed = (Ve bir zaman sonra, Nuh) "Ey Rabbim!" dedi, "Ben halkıma gece gündüz çağrıda bulunuyorum,

 Mustafa İslamoğlu = (Nuh) dedi ki: "Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (5-6) Dedi ki: «Yarabbi! Ben kavmimi hakikaten gece ve gündüz dâvet ettim. Benim dâvetim, onlar için firardan başka bir şey arttırmadı.»

 Ömer Öngüt = Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz dâvet ettim. "

 Şaban Piriş = -Rabbim, dedi. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.

 Sadık Türkmen = Dedi ki: “Rabbim! Ben kavmimi gecegündüz davet ettim.

 Seyyid Kutub = Nuh dedi ki: «Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım.»

 Suat Yıldırım = (5-6) "Ya Rabbî, dedi Nûh, ben milletimi gece gündüz dine dâvet ettim. Ama benim dâvetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı."

 Süleyman Ateş = (Nûh:) "Rabbim, dedi, ben kavmimi gece gündüz da'vet ettim."

 Tefhim-ul Kuran = Dedi ki: «Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.»

 Ümit Şimşek = Nuh 'Yâ Rabbi,' dedi. 'Kavmimi gece gündüz imana çağırdım.

 Yaşar Nuri Öztürk = Nûh şöyle yakardı: "Ey Rabbim! Ben toplumumu gece ve gündüz davet ettim."

 İskender Ali Mihr = (Hz. Nuh, Rabbine) şöyle dedi: “Rabbim, Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz (ruhlarını Sana ulaştırmayı dilemeye) davet ettim.”

 İlyas Yorulmaz = Nuh “Rabbim gece ve gündüz (sürekli) kavmimi senin dinine davet ettim. ”