Önceki Ayet Sonraki Ayet  
74. Sûre Müddessir/52

 بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً

  Bel yurîdu kullumriin minhum en yu’tâ suhufen muneşşeraten.

Kelime Karşılaştırma
bel : hayır
yurîdu : ister
kullu : hepsi
imriin : adam, erkek (insan)
min-hum : onlardan (onların)
en yu’tâ : gelmesi
suhufen : sahifeler
muneşşereten : neşredilmiş, yayınlanmış, yazılmış
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara.

 Abdullah Parlıyan = Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur'ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.

 Adem Uğur = Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.

 Ahmed Hulusi = Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler!

 Ahmet Tekin = Üstelik her biri, kendisine senin peygamberliğini belgeleyen, yayınlanmış resmî belgeler verilmesini istiyor.

 Ahmet Varol = Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

 Ali Bulaç = Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

 Ali Fikri Yavuz = Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun).

 Ali Ünal = Bir de onlardan her biri istiyor ki, kendisine (Kur’ân’ın benzeri) hususî ve sayfa sayfa dizilmiş bir kitap verilsin.

 Bayraktar Bayraklı = (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

 Bekir Sadak = Hayir; her biri onune acilivermis sahifeler verilmesini ister.

 Celal Yıldırım = Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.

 Cemal Külünkoğlu = Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.

 Diyanet İşleri (eski) = Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.

 Diyanet Vakfi = Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!

 Edip Yüksel = Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.

 Elmalılı Hamdi Yazır = (50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Yok! Onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler (ihtarnameler) dağıtılmasını istiyor.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor.

 Gültekin Onan = Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

 Harun Yıldırım = O kadar ki her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini isterler.

 Hasan Basri Çantay = Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.

 Hayrat Neşriyat = Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.

 İbni Kesir = Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.

 Kadri Çelik = Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.

 Muhammed Esed = Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!

 Mustafa İslamoğlu = Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.

 Ömer Öngüt = Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.

 Şaban Piriş = Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.

 Sadık Türkmen = Bilakis, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister.

 Seyyid Kutub = Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.

 Suat Yıldırım = Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!

 Süleyman Ateş = Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.

 Tefhim-ul Kuran = Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!

 Ümit Şimşek = Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.

 Yaşar Nuri Öztürk = İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.

 İskender Ali Mihr = Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.

 İlyas Yorulmaz = Hayır! Onlar istiyorlar ki, her bir kişi için, ellerine yazılmış sayfalar verilsin (ki inansınlar).