Önceki Ayet Sonraki Ayet  
95. Sûre Tîn/7

 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ

  Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).

Kelime Karşılaştırma
fe : öyleyse, o halde
: nedir
yukezzibu-ke : sana yalanlatan
ba’du : sonra, bundan sonra
bi ed dîni : dini
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?

 Abdulbaki Gölpınarlı = Artık dîni yalanlamana sebep nedir?

 Abdullah Parlıyan = Artık bu kadar açık delillerden sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?

 Adem Uğur = Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?

 Ahmed Hulusi = Bundan sonra dini (hakikat ve Sünnetullâh apaçık ortada iken) sana yalanlattıracak ne olabilir?

 Ahmet Tekin = Artık bundan sonra, ey insan, seni, dini, şeriatı, ilâhi düzeni, herkesin amellerinin karşılığını alacağını yalanlamaya sevk edecek olan ne türlü bir sebep olabilir?

 Ahmet Varol = Öyleyse (ey insan)! Bundan sonra sana dini yalanlatan nedir?

 Ali Bulaç = Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?

 Ali Fikri Yavuz = O halde, (ey insan! Bunca deliller ortaya çıktıktan), sonra, seni, hesab gününü inkâra götüren ne?

 Ali Ünal = Bütün bunlardan sonra ey insan, Nihaî Hesap ve Hükmü yalanlamana sebep nedir?

 Bayraktar Bayraklı = O halde sana ceza ve mükâfatı yalanlatan nedir?

 Bekir Sadak = Oyleyken, sana dini yalan saydirtan nedir?

 Celal Yıldırım = O halde (bunca belge ve açık delillerden) sonra seni hesap ve ceza hakkında ne (gibi şey) yalanlayabilir?

 Cemal Külünkoğlu = O halde (ey insan! Bunca delillerden sonra) sana dini (hesap gününü) yalan saydırtan nedir?

 Diyanet İşleri (eski) = Öyleyken, sana dini yalan saydırtan nedir?

 Diyanet Vakfi = Artık bundan sonra, ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir?

 Edip Yüksel = Artık neden hala bu dini yalanlıyorsun.

 Elmalılı Hamdi Yazır = O halde sana dîni ne tekzîb ettirir?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O halde sana dini ne yalanlatır?

 Gültekin Onan = Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?

 Harun Yıldırım = Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?

 Hasan Basri Çantay = O halde (bunca delillerin huzuurundan) sonra hangi şey (haber verdiğin o ba's ve) ceza husuusunda sana yalan isnâd edebilir?

 Hayrat Neşriyat = O hâlde (ey insan), bundan sonra sana dîni (hesab gününü) yalanlattıran nedir?

 İbni Kesir = Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?

 Kadri Çelik = Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana ceza gününü yalanlatabilir?

 Muhammed Esed = Öyleyse, (ey insan,) nedir bu ahlaki değerler sistemini yalanlamana yol açan?

 Mustafa İslamoğlu = Öyleyse (ey insan): bütün bu gerçeklerden sonra sana Hesap Günü'nü yalanlatan nedir?

 Ömer Nasuhi Bilmen = O halde seni din hususunda bundan sonra kim tekzîp edebilir?

 Ömer Öngüt = Artık bütün bunlardan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir?

 Şaban Piriş = -O halde, sana dini/hesap gününü yalan saydıran nedir?

 Sadık Türkmen = Böyle iken (ey insan), sana din/ceza/hesap gününü yalanlatan nedir?

 Seyyid Kutub = Ey insan! Öyleyken sana dini yalan saydırtan nedir?

 Suat Yıldırım = Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir?

 Süleyman Ateş = Böyle iken sana âhiret cezâsını yalanlatan nedir?

 Tefhim-ul Kuran = Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?

 Ümit Şimşek = Bundan sonra, ey insan, dini sana hangi şey yalanlatabilir?

 Yaşar Nuri Öztürk = Böyle iken dini sana ne yalanlatır?

 İskender Ali Mihr = (Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana dîni tekzip ettiren (yalanlatan) nedir?

 İlyas Yorulmaz = Peki, (açık anlaşılır) bu dinden sonra, seni bu dini yalanlamaya iten sebep nedir.