Önceki Ayet Sonraki Ayet  
98. Sûre Beyyine/7

 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

  İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeti.

Kelime Karşılaştırma
inne : muhakkak
ellezîne âmenû : âmenû olanlar, Allah’a ulaşmayı dileyenler
ve amilû es sâlihâti : ve salih amel yaptılar, nefs tezkiyesi yaptılar
ulâike : işte onlar
hum : onlar
hayru : hayırlı
el beriyyeti : yaratılmış olanlar
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

 Abdulbaki Gölpınarlı = İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.

 Abdullah Parlıyan = İman edip doğru dürüst işler işleyenler ise, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

 Adem Uğur = İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

 Ahmed Hulusi = İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, işte bunlar halkın en hayırlısıdır!

 Ahmet Tekin = İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar da, insanların en hayırlı olanlarıdır.

 Ahmet Varol = İman edip salih ameller işleyenler ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar.

 Ali Bulaç = İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

 Ali Fikri Yavuz = Doğrusu iman edib de salih ameller işliyenler; işte bunlar da yaratıkların en hayırlısı olanlardır.

 Ali Ünal = Buna karşılık, iman edip, imanları istikametinde sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yapanlar ise –o (kutlu) zatlar, yaratılmışların hayırlılarıdırlar.

 Bayraktar Bayraklı = İnanıp iyi amel yapanlar da halkın en iyileridir.

 Bekir Sadak = Fakat, inanip yararli is isleyenler, iste onlar da, yaratiklarin en iyileridirler.

 Celal Yıldırım = İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlar ise, işte onlar yaratılanların en iyileridirler.

 Cemal Külünkoğlu = İman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte yaratılanların en iyisi onlardır.

 Diyanet İşleri (eski) = Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, yaratıkların en iyileridirler.

 Diyanet Vakfi = İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

 Edip Yüksel = İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Muhakkak ki iyman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün «hayrulberiyye»

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

 Gültekin Onan = İnanıp salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.

 Harun Yıldırım = İman edip salih amel işleyenler, onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

 Hasan Basri Çantay = İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Hiç şübhe yok ki bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır.

 Hayrat Neşriyat = Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da)ancak onlardır!

 İbni Kesir = Muhakkak ki iman etmiş olup salih ameller işleyenler; işte onlar da, yaratıkların en hayırlısıdırlar.

 Kadri Çelik = İman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.

 Muhammed Esed = (Ve) iman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte onlar, bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.

 Mustafa İslamoğlu = Şüphesiz iman eden ve imanına uygun davrananlar da var; işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Muhakkak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, işte yaradılmışların hayırlısı da onlardır, onlar.

 Ömer Öngüt = İman edip sâlih amel işleyenler hiç şüphesiz ki yaratıkların en iyileridirler.

 Şaban Piriş = İman eden ve doğruları yapanlar ise, işte onlar, yaratılmışların en hayırlıları onlardır.

 Sadık Türkmen = Şüphesiz, iman edip faydalı işi en iyi şekilde yapanlar var ya; işte onlar, yaratıkların en hayırlısıdırlar.

 Seyyid Kutub = İnanıp ve iyi işler yapanlar da halkın en hayırlılarıdır.

 Suat Yıldırım = Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

 Süleyman Ateş = İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır.

 Tefhim-ul Kuran = İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

 Ümit Şimşek = İman eden ve güzel işler yapanlar ise yaratılmışların en iyisidir.

 Yaşar Nuri Öztürk = İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.

 İskender Ali Mihr = Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel yapanlar (nefs tezkiyesi yapanlar), işte onlar, onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.

 İlyas Yorulmaz = İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar da hayırlı bir topluktur.