Önceki Ayet  
102. Sûre Tekâsür/8

 ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

  Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi).

Kelime Karşılaştırma
summe : sonra
le : mutlaka
tus’elunne : sorgulanacaksınız
yevme izin : o gün, izin günü
an(i) en naîmi : ni’metlerden
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

 Abdulbaki Gölpınarlı = Sonra da andolsun ki o gün nîmetlerden soruya çekileceksiniz.

 Abdullah Parlıyan = Sonra da o gün size verilen tüm nimetlerden iğneden ipliğe sorguya çekileceksiniz.

 Adem Uğur = Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

 Ahmed Hulusi = Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden.

 Ahmet Tekin = Bir de o gün, size verilen nimetlerden dolayı hesaba çekileceksiniz.

 Ahmet Varol = Sonra o gün nimet(ler)den muhakkak sorulacaksınız.

 Ali Bulaç = Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.

 Ali Fikri Yavuz = Sonra and olsun, o gün (kıyamette) nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız.

 Ali Ünal = O gün elbette sorguya çekileceksiniz (size bahşedilen) bütün nimetlerden.

 Bayraktar Bayraklı = “Nihayet o gün nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.”[803]

 Bekir Sadak = Sonra o gun, size verilmis olan her nimetten sorguya cekileceksiniz. *

 Celal Yıldırım = Sonra da o gün, (size verilen) nimetlerden elbette sorulacaksınız !.

 Cemal Külünkoğlu = Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz!

 Diyanet İşleri (eski) = Sonra o gün, size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz.

 Diyanet Vakfi = (5-8) Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

 Edip Yüksel = Sonra, o gün (size verilen) nimetlerden sorulacaksınız.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sonra kasem olsun o gün o naîmden muhakkak sorulacaksınız

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Sonra, yemin olsun ki, o gün (size verilen) her nimetten sorulacaksınız

 Gültekin Onan = Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.

 Harun Yıldırım = Sonra kuşkusuz o gün, nimetten elbette sorguya çekileceksiniz.

 Hasan Basri Çantay = Sonra, andolsun, o gün elbet ve elbet size ni'met (ler) sorulacakdır.

 Hayrat Neşriyat = Sonra o gün, (size dünyada verilmiş olan) ni'metlerden (teker teker) mutlaka sorulacaksınız!

 İbni Kesir = Sonra o gün, andolsun ki; nimetlerden sorulacaksınız.

 Kadri Çelik = Sonra o gün, bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

 Muhammed Esed = ve o Gün hayatın nimetleri(ne karşı yaptıklarınız) için mutlaka sorguya çekileceksiniz!

 Mustafa İslamoğlu = nihayet o gün, ebedi nimetlerden vaz geçip (geçici nimetlere yönelmenizden) dolayı hesaba çekileceksiniz.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Sonra kasem olsun ki o gün her türlü nîmetten muhakkak sorulacaksınız.

 Ömer Öngüt = Nihayet o gün dünyada kazanıp harcadığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.

 Şaban Piriş = Sonra, o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.

 Sadık Türkmen = Sonra kesinlikle, (size verdiğim) bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

 Seyyid Kutub = Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz

 Suat Yıldırım = Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz!

 Süleyman Ateş = Sonra o gün, (size verilen) ni'metten sorulacaksınız.

 Tefhim-ul Kuran = Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.

 Ümit Şimşek = Ve o gün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

 Yaşar Nuri Öztürk = Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz!

 İskender Ali Mihr = Sonra izin günü mutlaka ni’metlerden sorgulanacaksınız.

 İlyas Yorulmaz = Sonra, verilen nimetlerden o gün, mutlaka sorulacaksınız.