Önceki Ayet  
99. Sûre Zilzâl/8

 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

  Ve men ya’mel miskâle zerratin şerran yerahu.

Kelime Karşılaştırma
ve men : ve kim
ya’mel : yapar, işler
miskâle : ağırlık
zerretin : zerre, en küçük miktar
şerren : bir şer
yera-hu : onu görür
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve kim, bir zerre ağırlığı şer yapmışsa görür onu.

 Abdullah Parlıyan = ve kim de zerre kadar kötülük yapmışsa, onun karşılığını görecektir

 Adem Uğur = Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.

 Ahmed Hulusi = Kim de bir zerre ağırlığınca bir şerr yaparsa, onu görür.

 Ahmet Tekin = Kim de, zerre miktarı bir kötülük yaparsa, cezasını da, o zaman görecektir.

 Ahmet Varol = Kim de bir zerre ağırlığınca kötülük yaparsa onu görür.

 Ali Bulaç = Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.

 Ali Fikri Yavuz = Kim de, zerre miktarı bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.

 Ali Ünal = Her kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, o da onu(n karşılığını) görür.

 Bayraktar Bayraklı = Kim de zerre ağırlığınca kötü amel yapmışsa onu görür.[792]

 Bekir Sadak = Kim de zerre kadar kotuluk yapmissa onu gorur. *

 Celal Yıldırım = Kim de zerre kadar bir kötülük işlemişse onu görecek..

 Cemal Külünkoğlu = Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapmışsa, onun cezasını görecektir.

 Diyanet İşleri (eski) = Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.

 Diyanet Vakfi = Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.

 Edip Yüksel = Ve kim bir atom ağırlığı kötülükte bulunursa onu görür.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Her kimde zerre mikdarı bir şerr işlerse onu görecek

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = her kim de zerre kadar bir kötülük işlerse onu görecektir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

 Gültekin Onan = Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.

 Harun Yıldırım = Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse, onu görür.

 Hasan Basri Çantay = kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor (idiy) se onu (n cezasını) görecek.

 Hayrat Neşriyat = Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek!

 İbni Kesir = Kim de zerre mikdarı şer işlerse; onu görür.

 Kadri Çelik = Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlemişse, o da onu görür.

 Muhammed Esed = kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu(n karşılığını) görecektir.

 Mustafa İslamoğlu = kim de zerre kadar kötülük yaparsa, onu (ilahi kayıtta) görecektir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve her kim bir zerre miktarı bir şer işler ise onu görecektir.

 Ömer Öngüt = Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun cezasını görür.

 Şaban Piriş = Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onu görür.

 Sadık Türkmen = Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.

 Seyyid Kutub = Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.

 Suat Yıldırım = Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur.

 Süleyman Ateş = Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.

 Tefhim-ul Kuran = Kim de zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, o da onu görür.

 Ümit Şimşek = Kim zerre kadar bir kötülük yapmışsa, o da onu görür.

 Yaşar Nuri Öztürk = Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.

 İskender Ali Mihr = Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür.

 İlyas Yorulmaz = Kimde zerre miktar kötülük yapmışsa, onu da görecek.