Sonraki Ayet  
104. Sûre Hümeze/1

 وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

  Veylun li kulli humezetin lumezetin.

Kelime Karşılaştırma
veylun : yazıklar olsun, vay haline
li kulli : hepsine, hepsinin
humezetin : arkadan çekiştirmeyi alışkanlık haline getirme
lumezetin : kaş-göz hareketleriyle alay etme
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!

 Abdulbaki Gölpınarlı = Bütün inceden inceye alay eden kovucuların vay hallerine.

 Abdullah Parlıyan = Ayıp kusur arayan ve göz kaş işaretleriyle alay edenlerin vay haline!

 Adem Uğur = Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!

 Ahmed Hulusi = Vay hâline tüm hümeze (arkadan dedikodu yapıp çekiştiren) ve lümeze (kınayıp tahkir eden) güruha!

 Ahmet Tekin = İnsanları arkalarından çekiştirip ayıplayanların, aşağılayanların, gizli açık dillerine dolayanların, kaş-göz hareketleriyle alay edenlerin vay haline!

 Ahmet Varol = Arkadan çekiştiren, kaş göz hareketleri yaparak alay eden her kişinin vay haline!

 Ali Bulaç = Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

 Ali Fikri Yavuz = Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!

 Ali Ünal = İnsanları ayıplayıp çekiştiren, jest ve mimiklerle onlarla alay eden her bir insanın vay haline!

 Bayraktar Bayraklı = (1-3) Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806][807]

 Bekir Sadak = (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!

 Celal Yıldırım = Vay hâline arkadan çekiştirip çamur atana, yüzüne karşı kaş-göz işaretiyle alay edene !

 Cemal Külünkoğlu = İnsanları arkalarından çekiştirenin (el, kaş ve göz hareketleri ile) onları aşağılayanın vay haline!

 Diyanet İşleri (eski) = (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!

 Diyanet Vakfi = (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.

 Edip Yüksel = Yazıklar olsun her dedikoducuya ve iftiracıya.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Veyl bütün «hümeze lümeze» güruhuna

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Veyl o insanları çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay edenlerin bütününe

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

 Gültekin Onan = Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

 Harun Yıldırım = İnsanları arkadan çekiştiren, yüzlerine karşı alay eden herkese veyl olsun!

 Hasan Basri Çantay = Arkadan çekişdirmeyi, yüze karşı (el, kaş ve göz işaretleriyle) eğlenmeyi ve ayıblamayı aadet edinen her kişinin vay haaline!

 Hayrat Neşriyat = Hümeze olan (insanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren), yüzlerine karşı (da onlarla) alay etmeyi âdet edinen her kişinin vay hâline!

 İbni Kesir = Diliyle çekiştirip yüzünde de alay edenin vay haline.

 Kadri Çelik = Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline!

 Muhammed Esed = Vay haline iftira atanın ve ayıp kusur arayanın!

 Mustafa İslamoğlu = Gizli-açık, arkadan-önden sürekli iftira atıp kara çalan, çekiştirip ayıp kusur arayan herkes kendine yazık etmiştir!

 Ömer Nasuhi Bilmen = Arkadan çekiştiren, gözü ile kaşı ile eğlenen her bir kimsenin vay haline!

 Ömer Öngüt = Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı âdet edinen herkesin vay haline!

 Şaban Piriş = Bütün koğuculuk yapanların, insanları arkadan çekiştirenlerin vay haline!

 Sadık Türkmen = İnsanları ayıplayıp çekiştiren, jest ve mimiklerle onlarla alay eden her bir insanın vay haline!

 Seyyid Kutub = İnsanları dilleri ile arkalarından çekiştiren ve karşılarında kaş, göz hareketleri ile onları aşağılayan herkese yazıklar olsun!

 Suat Yıldırım = Vay haline her hümeze ve lümeze’nin!

 Süleyman Ateş = (İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işâretler yapıp alay eden her fesâd kişinin vay haline!

 Tefhim-ul Kuran = Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

 Ümit Şimşek = Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlere, başkalarıyla eğlenenlere.

 Yaşar Nuri Öztürk = Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!

 İskender Ali Mihr = Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!

 İlyas Yorulmaz = Birinin arkasından dedikodu yapıp alay edenlerin vay hallerine,