Önceki Ayet Sonraki Ayet  
104. Sûre Hümeze/2

 الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

  Ellezî cemea mâlen ve addedehu.

Kelime Karşılaştırma
ellezî : o ki
cemea : topladı
mâlen : mal
ve addede-hu : ve onu adetlendirdi, onu tekrar tekrar saydı
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (1-2) Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!

 Abdulbaki Gölpınarlı = Öylesine ki mal yığar ve onu sayar durur.

 Abdullah Parlıyan = Vay haline o kişinin ki, servet biriktirir ve sayar durur veya servetini zamanın hadiselerine karşı kalkan yapar.

 Adem Uğur = O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

 Ahmed Hulusi = O ki, varlık topladı ve onu tekrar tekrar saydı (her gün banka hesabına bakıp ne kadar param varmış, kontrol etti. A. H. )!

 Ahmet Tekin = Servet biriktirip yığarak, başında tekrar tekrar sayanların vay haline!

 Ahmet Varol = O mal biriktirdi ve onu sayıp durdu.

 Ali Bulaç = Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

 Ali Fikri Yavuz = O ki, bir çok mal toplamış ve onu sayıb durmaktadır...

 Ali Ünal = Servet biriktirip, sonra da (muhtaçları düşünmeden hırs ve tutkuyla) onu sayar durur (ve servetim var diye başkalarını küçümser).

 Bayraktar Bayraklı = (1-3) Diliyle çekiştirip insanların onuru ile oynayan, kaş-göz hareketleriyle onlarla alay eden insanın vay haline! Mal yığıp onu tekrar tekrar sayar ve malının kendini ebedî yaşatacağını sanır. [806][807]

 Bekir Sadak = (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle cekistirip alay eden kimsenin vay haline!

 Celal Yıldırım = O ki, mal toplayıp durmadan sayar,

 Cemal Külünkoğlu = O ki, birçok mal toplamış ve onu sayıp duruyor.

 Diyanet İşleri (eski) = (1-2) Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline!

 Diyanet Vakfi = (1-2) Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.

 Edip Yüksel = Ki o para/mal biriktirir ve onu sayar durur.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ona ki bir mal toplamış ve onu saymaktadır

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = ve bir mal toplayıp hep onu sayana!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = (1-2) Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

 Gültekin Onan = Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

 Harun Yıldırım = O ki, malı toplayıp tekrar tekrar saydı.

 Hasan Basri Çantay = Ki o, malı yığıb onu tekrar tekrar sayandır.

 Hayrat Neşriyat = (Ki o,) bir mal toplayan ve onu sayıp durandır!

 İbni Kesir = Ki o, mal toplayıp onu sayar.

 Kadri Çelik = O, mal toplamış onu sayıp durmuştur,

 Muhammed Esed = (Vay haline o kişinin) ki, serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar,

 Mustafa İslamoğlu = İşte, malı yığan ve onu birikim sayan bu tiptir;

 Ömer Nasuhi Bilmen = (2-3) Öyle kimse ki, bir malı toplamış ve onu tekrar tekrar saymakta bulunmuştur. Sanır ki onu, malı daima yaşatacaktır.

 Ömer Öngüt = Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

 Şaban Piriş = Mal toplayıp, onu tekrar tekrar sayan ..

 Sadık Türkmen = O, mal toplamış onu sayıp durmuştur,

 Seyyid Kutub = Malı toplayıp onu teker teker sayana.

 Suat Yıldırım = Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.

 Süleyman Ateş = O ki mal yığdı, onu saydı durdu.

 Tefhim-ul Kuran = Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

 Ümit Şimşek = Ki onlar malı yığar da sayar durur.

 Yaşar Nuri Öztürk = O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,

 İskender Ali Mihr = O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.

 İlyas Yorulmaz = O kimse ki, sürekli mal toplar ve onu sayar durur.