Önceki Ayet Sonraki Ayet  
91. Sûre Şems/10

 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

  Ve kad hâbe men dessâhâ.

Kelime Karşılaştırma
ve kad : ve olmuştur
hâbe : heba oldu, hüsrana uğradı
men : kim, kimse
dessâ-hâ : onun kusurlarını örtmeye çalıştı
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.

 Abdullah Parlıyan = Ve kim de benliğini ve özünü inkâr ve isyanla kirletmiş kötülüklere gömmüşse, ziyan ve kayıptadır.

 Adem Uğur = Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

 Ahmed Hulusi = Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

 Ahmet Tekin = Nefsini korumayıp, günahlarla alçaltarak kirleten, fesada uğratan hilekâr kimseler zarar edip hüsrana uğradı.

 Ahmet Varol = Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.

 Ali Bulaç = Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

 Ali Fikri Yavuz = Ve hüsrana uğramıştır, (Allah’ın) azdırdığı kimse...

 Ali Ünal = Ve muhakkak kaybetti onu (enaniyet ve Allah’a isyan bataklığına) gömüp çürüten.

 Bayraktar Bayraklı = (9-10) Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

 Bekir Sadak = Kendini fenaliklara gomen kimse de ziyana ugramistir.

 Celal Yıldırım = Ve kendini (inkâr ve günah ile) örtüp (karanlıklara) gömen kimse hüsrana uğramıştır.

 Cemal Külünkoğlu = Onu (isyan ve günahla) kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

 Diyanet İşleri (eski) = Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

 Diyanet Vakfi = (1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

 Edip Yüksel = Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ve ziyan etmiştir onu kirletip gömen

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

 Gültekin Onan = Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

 Harun Yıldırım = Gizleyense hayal kırıklığına uğramıştır.

 Hasan Basri Çantay = onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır.

 Hayrat Neşriyat = Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır!

 İbni Kesir = Ve onu örtüp kirleten ise muhakkak ziyana uğramıştır.

 Kadri Çelik = Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.

 Muhammed Esed = onu (karanlığa) gömen ise hüsrandadır.

 Mustafa İslamoğlu = kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.

 Ömer Öngüt = Onu kirletip örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır.

 Şaban Piriş = Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

 Sadık Türkmen = Ve onu kirletip örten, elbette kayba uğramış/mahvolmuştur.

 Seyyid Kutub = Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

 Suat Yıldırım = Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.

 Süleyman Ateş = (Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

 Tefhim-ul Kuran = Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

 Ümit Şimşek = Onu günaha gömen de hüsrana düşmüştür.

 Yaşar Nuri Öztürk = Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

 İskender Ali Mihr = Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.

 İlyas Yorulmaz = Kimde nefsini azgınlaştırırsa, kaybetmiştir.