Önceki Ayet Sonraki Ayet  
79. Sûre Nâzi’ât/16

 إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

  İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ(tuven).

Kelime Karşılaştırma
iz : o zaman, olmuştu
nâdâ-hu : ona nida etti, seslendi
rabbu-hu : onun Rabbi
bi el vâdi : vadide
el mukaddesi : mukaddes, kutsal
tuven : Tuva
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:

 Abdulbaki Gölpınarlı = Hani Rabbi, kutlu Tuvâ vâdisinde nidâ etmişti ona.

 Abdullah Parlıyan = Hani kutsal bir vadide Rabbi O'na şöyle seslenmişti:

 Adem Uğur = Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

 Ahmed Hulusi = Hani Onun Rabbi Ona, (Bi-)mukaddes vadi Tuva'da hitap etti:

 Ahmet Tekin = Hani Rabbi ona, kutsal va’di Tuvâ’da seslenmişti.

 Ahmet Varol = Hani Rabbi ona kutsal vadi olan Tuva'da seslenmişti.

 Ali Bulaç = Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

 Ali Fikri Yavuz = Hani Rabbi ona, mukaddes Tuva vadisinde şöyle nida etmişti:

 Ali Ünal = Hani Rabbisi ona mukaddes Tuvâ Vâdisi’nde şöyle seslenmişti:

 Bayraktar Bayraklı = (16-19) Hani, Rabbi ona Kutsal Vâdide, Tuvâ'da şöyle seslenmişti: “Firavun'a git, çünkü o gerçekten azmıştır. Ona de ki: “Arınmak istemez misin? Sana, Rabbine giden yolu göstereceğim, böylece saygı duyarsın.”

 Bekir Sadak = Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona soyle hitap etmisti:

 Celal Yıldırım = Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tûvâ'da (şöyle) seslenmişti:

 Cemal Külünkoğlu = (16-17) Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: “Haydi, Firavun'a git! Çünkü o azmıştır.”

 Diyanet İşleri (eski) = Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitap etmişti:

 Diyanet Vakfi = Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

 Edip Yüksel = Rabbi, kutsal Tuva vadisinde ona seslenmişti:

 Elmalılı Hamdi Yazır = O vakıt ki ona rabbı nidâ etmişti o mukaddes vadîde: Tuva'da

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Hani Rabbi ona o mukaddes vadi Tuva'da seslenmişti:

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmişti:

 Gültekin Onan = Hani rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

 Harun Yıldırım = Hani Rabbi mukaddes vadi Tuva’da ona seslenmişti:

 Hasan Basri Çantay = Hani Rabbi ona mukaddes «Tuvaa» vadisinde (şöyle) nida etmişdi :

 Hayrat Neşriyat = (16-17) Hani Rabbi ona, mukaddes vâdi olan Tuvâ’da nidâ buyurmuştu: 'Fir'avun’a git; çünki o çok azdı!'

 İbni Kesir = Hani Rabbı ona; mukaddes vadide, Tuva'da şöyle seslenmişti:

 Kadri Çelik = Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti.

 Muhammed Esed = Hani kutsal bir vadide Rabbi o'na şöyle seslenmişti:

 Mustafa İslamoğlu = Hani Rabbi, iki kat kutsal kılınmış bir vadide ona şöyle seslenmişti:

 Ömer Nasuhi Bilmen = (15-16) Sana Mûsa'nın kıssası geldi mi? O vakit ki, O'na Rabbi, mukaddes Tuvâ vadisinde nidâ etmişti.

 Ömer Öngüt = Hani Rabbi ona mukaddes Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:

 Şaban Piriş = Hani, Rabbi ona, mukaddes Tuva’da seslenmişti:

 Sadık Türkmen = Hani, rabbi ona Tûvâ’da, mukaddes vadide seslenmişti:

 Seyyid Kutub = Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitab etmişti:

 Suat Yıldırım = Hani Rabbi ona kutlu Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:

 Süleyman Ateş = Hani Rabbi ona Kutsal Vâdi'de, "Tuvâ"'da ünlemişti:

 Tefhim-ul Kuran = Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

 Ümit Şimşek = Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ'da seslenmişti:

 Yaşar Nuri Öztürk = Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:

 İskender Ali Mihr = Rabbi ona kutsal vadi Tuva’da nida etmişti (seslenmişti).

 İlyas Yorulmaz = Mukaddes Tuva vadisinde Rabbi Musa’ya seslenmişti.