Önceki Ayet Sonraki Ayet  
47. Sûre Muhammed/17

 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ

  Vellezînehtedev zâdehum huden ve âtâhum takvâhum.

Kelime Karşılaştırma
vellezîne ihtedev : ve hidayete ulaşmış kimseler
zâde-hum : onların artırmıştır
huden : hidayet
ve âtâ-hum : ve onlara verdi
takvâ-hum : onların takvalarını
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların başarısını arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir.

 Abdullah Parlıyan = Doğru yola iletilenlere gelince, Allah onların hidayetini artırıp, onlara korunma duygusu vermektedir.

 Adem Uğur = Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

 Ahmed Hulusi = Hakikate erenleri ise, hakikati yaşamanın getirisinde genişletmiş ve kendilerine (hakikat yaşamına uymayan hâllerden) korunma özelliğini vermiştir.

 Ahmet Tekin = Allah, doğru, hak yolu, hayrı tercihe istekli olanların, tercih edenlerin, hak yolda, imanda sebat edenlerin, hakkı, hayrı aydınlatıcı bilgilerini, imandaki şevklerini artırır. Onlara takva esaslarını-Kur’ân esaslarını, takva esaslarının hayata geçirilmesiyle ilgili sorumluluğu, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranma, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma ilkelerini, takvaya dayalı düzenlerini gerçekleştirecek kanunları-kuralları tevdi eder.

 Ahmet Varol = Doğru yola girenlere gelince, (Allah) onların doğruluklarını artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

 Ali Bulaç = Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.

 Ali Fikri Yavuz = (İman etmekle) hidayeti kabul edenlere gelince; (onlar seni her dinledikçe) Allah onların hidayetini arttırmakta ve kendilerine takvalarını ilham etmektedir.

 Ali Ünal = Allah’ın yoluna tâbi olanların ise Allah bu yolda yakînlerini arttırır, kalblerini pekiştirir ve onlara takvayı (Allah’a karşı saygılı olmayı ve bu saygıyla günahlardan korunmayı) nasip buyurur.

 Bayraktar Bayraklı = Doğru yola yönelenlerin Allah doğruluklarını arttırır ve sakınmalarını sağlar.

 Bekir Sadak = Dogru yolu bulanlarin ise Allah dogruluklarini artirir, onlarin karsi gelmekten sakinmalarini saglar.

 Celal Yıldırım = Doğru yolu bulanların ise Allah başarılarını artırır ve takvalarını (Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınmalarını) verir.

 Cemal Külünkoğlu = Doğru yola ulaşmak isteyenlere gelince, Allah, onların doğru yolda kalma arzu ve yeteneklerini çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğru yolu bulanların ise Allah doğruluklarını artırır, onların karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

 Diyanet Vakfi = Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

 Edip Yüksel = Doğru yolu bulanların ise hidayetini arttırır ve onların erdemli olmalarını sağlar.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Hidâyeti kabul edenlere gelince Allah onların muvaffakıyyetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunmalıklarını vermektedir

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmakta ve kendilerine (takvalarını) korunma yollarını vermektedir.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.

 Gültekin Onan = Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Tanrı,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.

 Harun Yıldırım = Hidayeti bulmuş olanlara gelince; hidayetlerini artırmış ve takvalarını vermiştir.

 Hasan Basri Çantay = Hidâyeti kabul edenler (e gelince: Allah) onların muvaffakıyyetini artırmış, onlara (ateşden nasıl) kaçınacaklarını ilham etmişdir.

 Hayrat Neşriyat = Hidâyete ermiş olan kimselere gelince, (Allah îmanlarına mükâfât olarak) onlara hidâyeti artırmış ve kendilerine (günahlardan) sakınmaları (ilhâmı)nı vermiştir.

 İbni Kesir = Hidayete erenlere gelince; onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvalarını verir.

 Kadri Çelik = Hidayeti bulmuş olanlar (var ya, Allah) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını (sakınma başarısını) vermiştir.

 Muhammed Esed = Doğru yola ulaş(mak istey)enlere gelince, Allah, onların (kendi) rehberliği(ne uyma arzu ve yetenekleri)ni çoğaltır ve Allah'a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.

 Mustafa İslamoğlu = O doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır ve onlara korunma gücü bahşeder.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve o kimseler ki, hidâyete ermişlerdir; onlara hidâyeti arttırmıştır ve onlara takvâlarını vermiştir.

 Ömer Öngüt = Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvâ yollarını ilham etmiştir.

 Şaban Piriş = Doğru yolu görenler ise, onların hidayetlerini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

 Sadık Türkmen = Allah doğru yola gidenlerin doğruluklarını artırır ve onlara korunma gücü bahşeder.

 Seyyid Kutub = Hidayeti bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvasını (ateşten nasıl korunacaklarını) öğretir.

 Suat Yıldırım = Hidâyeti kabul edenlerin ise Allah hidâyette yakînlerini artırır ve kendilerine takva nasib eder.

 Süleyman Ateş = Hidâyet bulanlara gelince, Allâh onların hidâyetlerini artırmış ve onlara korunmalarını (kendilerini kötü sonuçtan koruma çareleri) vermiştir.

 Tefhim-ul Kuran = Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

 Ümit Şimşek = Doğru yolu bulanların ise Allah hidayetlerini arttırmış, onlara kötülükten korunmayı nasip etmiştir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Kılavuzlarını bulmuş olanlara gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve korunma imkânlarını kendilerine vermiştir.

 İskender Ali Mihr = Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.

 İlyas Yorulmaz = Allah’ın belirlediği yolu takip edenlerin, Allah, o yoldaki gayretlerini artırdı ve onlara korunma garantisi verdi.