Önceki Ayet Sonraki Ayet  
90. Sûre Beled/19

 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

  Vellezîne keferû bi âyâtinâ hum ashâbul meş’emeti.

Kelime Karşılaştırma
ve ellezîne : ve onlar, ..... olanlar
keferû : inkâr ettiler
bi âyâti-nâ : âyetlerimizi
hum : onlar
ashâbu : ashab, sahip
el meş’emeti : uğursuzluk, amel defteri (hayat filmi) solundan verilenler
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Âyetlerimizi inkâr edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Delillerimize kâfir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli.

 Abdullah Parlıyan = Ayetlerimizi inkâr edenler ise, sicillerini sol taraflarından alan uğursuz kimselerdir.

 Adem Uğur = Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,

 Ahmed Hulusi = İşaretlerimizi inkâr edenler ise, onlar ashab-ı meş'emedir (sol ashabı; şakîler).

 Ahmet Tekin = Âyetlerimizi, kudretimizi birliğimizi gösteren delilleri inkârda ısrar edenler, kâfirler işte onlar da hak yoldan uzaklaşarak, burnunun doğrusuna gidip zaafa uğrayanlar, kötü sonuçla karşılaşanlardır.

 Ahmet Varol = Ayetlerimizi inkar edenler ise, işte onlar da sol ashabıdırlar.

 Ali Bulaç = Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).

 Ali Fikri Yavuz = Ayetlerimizi inkâr edenler ise; onlar (amel defterleri sol ellerine verilenler) solculardır.

 Ali Ünal = Âyetlerimizi inkâr edenlere gelince, onlar, hesap defterleri sol ellerine verilecek olan bedbahtlık ehli nasipsizlerdir.

 Bayraktar Bayraklı = (19-20) Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.[761]

 Bekir Sadak = Ayetlerimizi inkar edenler, iste onlar amel defterleri sollarindan verilenlerdir.

 Celal Yıldırım = Âyetlerimizi inkâr edenler ise sol tarafta yerlerini alanlardır.

 Cemal Külünkoğlu = Ayetlerimizi inkâr edenler ise, onlar (amel defterleri soldan verilen) kötülüğe batmış kimselerdir.

 Diyanet İşleri (eski) = Ayetlerimizi inkar edenler, işte onlar amel defterleri sollarından verilenlerdir.

 Diyanet Vakfi = (19-20) Âyetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

 Edip Yüksel = Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Âyetlerimize küfr edenler ise onlardır işte: Şeâmet sahibleri (Ashab-ı Meş'eme)

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlardır işte şeamet sahipleri (uğursuz kimseler).

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

 Gültekin Onan = Ayetlerimize küfredenler ise sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meşeme).

 Harun Yıldırım = Ayetlerimizi inkâr edenler ise, solun adamlarıdır.

 Hasan Basri Çantay = Âyetlerimize küfredenler ise solcuların tâ kendileridir.

 Hayrat Neşriyat = Âyetlerimizi inkâr edenler ise, onlar Ashâb-ı Meş’eme (amel defterleri sol eline verilenler)dir.

 İbni Kesir = Ayetlerimize küfredenler ise, solcuların kendileridir.

 Kadri Çelik = Ayetlerimizi inkâr edenler ise uğursuzluk ve bereketsizlik ehli kimselerdir.

 Muhammed Esed = Bizim mesajlarımızın doğruluğunu inkara şartlanmış olanlar ise kötülüğe batmış kimselerdir,

 Mustafa İslamoğlu = inkarda ısrar edenler ise vicdansız olanlardır;

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi inkâr ettiler. Onlar da şeamet sahipleridir.

 Ömer Öngüt = Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar sol tarafta yerlerini alan solun adamlarıdır.

 Şaban Piriş = Ayetlerimizi inkar edenler, onlar sol taraf halkıdır.

 Sadık Türkmen = Ayetlerimizi inkâr edenler ise onlar, kitabı solundan verilenler/merhametsizliğin arkadaşlarıdır!

 Seyyid Kutub = Ayetlerimizi inkar edenler. İşte onlar amel defterleri soldan verilenlerdir.

 Suat Yıldırım = Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir.

 Süleyman Ateş = Âyetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).

 Tefhim-ul Kuran = Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme)

 Ümit Şimşek = Âyetlerimizi inkâr edenler ise, defterleri sol taraftan verilecek uğursuzluk ehlidir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.

 İskender Ali Mihr = Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).

 İlyas Yorulmaz = Ayetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar da (hesap gününde) mutsuz olanlardır.