Önceki Ayet Sonraki Ayet  
112. Sûre İhlâs/2

 اللَّهُ الصَّمَدُ

  Allâhus samed(samedu).

Kelime Karşılaştırma
allâhu : Allah
es samedu : samed, herşeyin ona muhtaç olması, onun hiçbir şeye muhtaç olmaması
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

 Abdulbaki Gölpınarlı = Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir.

 Abdullah Parlıyan = O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayıp, O'na herkes ve herşey muhtaçtır. Kul köle olunmaya değer bir efendidir.

 Adem Uğur = Allah sameddir.

 Ahmed Hulusi = "Allâh SAMED'dir (Som, kendisine bir şey eklenmesi, genişlemesi ya da kendisinden bir şey açığa çıkması söz konusu olmayan);"

 Ahmet Tekin = 'Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır.'

 Ahmet Varol = Allah Samed'dir. [1]

 Ali Bulaç = Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).

 Ali Fikri Yavuz = Allah, Samed’dir = her yaratığın muhtaç bulunduğu eksiksiz bir varlıktır.

 Ali Ünal = Allah, Samed (Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat ezelde ve ebedde her varlığın Kendisine muhtaç olup, Kendisine sığındığı Zât)tır.

 Bayraktar Bayraklı = (1-2) De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O'na muhtaçtır. [821]

 Bekir Sadak = Allah her seyden mustagni ve her sey O'na muhtactir.

 Celal Yıldırım = Allah dâimdir, mutlak anlamda ihtiyaçsızdır, her şey O'na muhtaçtır.

 Cemal Külünkoğlu = Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

 Diyanet İşleri (eski) = Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır.

 Diyanet Vakfi = (1-4) De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

 Edip Yüksel = 'ALLAH Sonsuz ve Mutlaktır.'

 Elmalılı Hamdi Yazır = Allah, o eksiksiz sameddir

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

 Gültekin Onan = Tanrı, Sameddir

 Harun Yıldırım = “Allah, Samed’dir.”

 Hasan Basri Çantay = (O), Allahdır, sameddir (zeval bulmayan bir baakıydir, dâimdir, herkesin ve herşey'in doğrudan doğruya muhtâc olduğu ve kasdetdiği yegâne varlıkdır, ulular ulusudur).

 Hayrat Neşriyat = 'Allah, Sameddir (herşey her cihetle O’na muhtaç olduğu hâlde, O hiçbir şeye muhtaç olmayandır)!'

 İbni Kesir = Allah'tır, Samed'dir.

 Kadri Çelik = Allah Samed'dir.

 Muhammed Esed = Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi.

 Mustafa İslamoğlu = Allah Samed'dir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = «Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.»

 Ömer Öngüt = Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.

 Şaban Piriş = Allah sameddir.

 Sadık Türkmen = 'Allah’tır, Allah. Artmayan, eksilmeyen, ayrıştırılmayan, bileşik olmayan, ezeli ve ebedi kavrayan; varlığın hayatını ve mevcudiyetini borçlu olduğu, muhtac olunan, ihtiyacı olmayan, boşluk bırakmayan, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmayan, varlık âlemini ayakta tutan, kâinatın aslî düzenini elinde bulunduran, yenilmez, yüce, gerçek ve asıl yaratıcı, koruyucu, hesap soran, âdil, sığınılan, güvenilen bâki kudret Allah’tır.'

 Seyyid Kutub = Allah Samed'dir.

 Suat Yıldırım = Allah Samed’dir. (Samed: "Tam, eksiği olmayan, her şey Kendisine muhtaç olduğu halde, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan" demektir.)

 Süleyman Ateş = Allâh Samed'dir.

 Tefhim-ul Kuran = Allah, Samed'dir (her şey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır).

 Ümit Şimşek = Herşey her halinde o Allah'a muhtaçtır; O hiçbir şeye muhtaç değildir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!

 İskender Ali Mihr = Allah Samed’dir (herşey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir).

 İlyas Yorulmaz = Her şey Allah’a muhtaçtır.