Önceki Ayet Sonraki Ayet  
70. Sûre Me’âric/25

 لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

  Lis sâili vel mahrûm(mahrûmi).

Kelime Karşılaştırma
li : için
es sâili : isteyenler
ve el mahrûmi : ve mahrum olanlar için
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (24-25) Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = İsteyene ve mahrûm olana.

 Abdullah Parlıyan = ki, onlar yardım isteyen kimselerle, istemeyen mahrum kalan kimselerdir.

 Adem Uğur = Sâile ve mahrûma (vermek için).

 Ahmed Hulusi = Yardım talep eden ve mahrum için.

 Ahmet Tekin = Yardım isteyenlerin, medet umanların ve iffetinden ağzını açmayan yoksulların, mallarında vermekle mükellef oldukları belirlenmiş hakları vardır.

 Ahmet Varol = Dilenci ve yoksul için.

 Ali Bulaç = Yoksul ve yoksun olan(lar) için.

 Ali Fikri Yavuz = Hem dilenen, hem de iffetinden dilenemiyen için...

 Ali Ünal = İstemekten başka çıkar yol bulamayan yoksulların ve (muhtaç oldukları halde, hallerini gizledikleri ve isteyemedikleri için) ihtiyaç içinde oldukları bilinmeyenlerin.

 Bayraktar Bayraklı = (24-25) Mallarında dilenciye ve yoksula ait belli bir hak vardır.

 Bekir Sadak = (22-27) Ancak namaz kilip namazlarinda yoksul ve yoksuna belirli bir hak taniyanlar, ceza gununu dogrulayanlar, Rablerinin azabindan korkanlar boyle degildir.

 Celal Yıldırım = (24-25) Mallarında, muhtaç durumda olana, maldan yoksun bulunana belirli bir hak ayıranlar.

 Cemal Külünkoğlu = (24-25) Onlar (bilirler) ki, gerek dilenen, gerekse (iffetinden dolayı dilenmeyip) yoksun kalan (fakire vermek) için mallarında (onların) belirli bir hakkı vardır.

 Diyanet İşleri (eski) = (22-27) Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

 Diyanet Vakfi = (24-25) Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar;

 Edip Yüksel = İsteyen yoksula ve yoksuna...

 Elmalılı Hamdi Yazır = Hem sâil için hem mahrum

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

 Gültekin Onan = Yoksul ve yoksun olan(lar) için.

 Harun Yıldırım = Dilenen ve yoksul için.

 Hasan Basri Çantay = (24-25) Mallarında sâil ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar,

 Hayrat Neşriyat = (24-25) Ve onlar ki mallarında, dilenen ve (iffetinden dolayı dilenmeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak (olan zekât) vardır (o hakkı onlara verirler).

 İbni Kesir = Dilenen ve yoksula.

 Kadri Çelik = Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

 Muhammed Esed = (yardım) isteyenlerin ve (hayatın güzel şeylerinden) yoksun bulunanların;

 Mustafa İslamoğlu = Hassaten yardım isteyenlerin ve (isteyemediği için) mahrum kalanların...

 Ömer Nasuhi Bilmen = Dilenen ve mahrum olan için.

 Ömer Öngüt = İsteyenin ve mahrum olanın (iffetinden dolayı isteyemeyenin).

 Şaban Piriş = İsteyene ve mahrum olana..

 Sadık Türkmen = Hem isteyen ve Hem de yoksun/mahrum bırakılanlar için.

 Seyyid Kutub = Saile ve mahruma.

 Suat Yıldırım = (24-25) Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.

 Süleyman Ateş = Sâile ve mahruma (isteyene ve utancından dolayı istemeyip mahrum kalana).

 Tefhim-ul Kuran = Yoksul ve yoksun olan(lar) için.

 Ümit Şimşek = İsteyen ve istemeyen yoksullar için.

 Yaşar Nuri Öztürk = Yoksul ve yoksun için.

 İskender Ali Mihr = İsteyenler ve mahrum olanlar için.

 İlyas Yorulmaz = İsteyen ihtiyaç sahiplerine ve maldan mahrum bırakılmış fakirlere verirler.