Önceki Ayet Sonraki Ayet  
79. Sûre Nâzi’ât/27

 أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا

  E entum eşeddu halkan emis semâu, benâhâ.

Kelime Karşılaştırma
e : mi
entum : siz
eşeddu : daha şiddetli, daha kuvvetli, daha zor
halkan : yaratma bakımından
em(i) : yoksa
es semâu : sema, gökyüzü
benâ-hâ : onu bina etti, onu muhkem ve ölçülü bir şekilde yarattı
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (Ey inkârcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Sizi yaratmak mı daha güç sizce, yoksa göğü yaratmak mı? Onu kurdu.

 Abdullah Parlıyan = Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki o gökleri Allah yaratmıştır.

 Adem Uğur = Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,

 Ahmed Hulusi = Sizin yaratılışınız mı zorlu yoksa Semâ mı? (Ki Allâh) onu bina etti!

 Ahmet Tekin = Sizin yeniden yaratılmanız mı daha zor, yoksa Allah’ın yükseltip düzenleyerek tavan olarak inşa ettiği göğün yaratılması mı?

 Ahmet Varol = Sizi yaratmak mı daha güçtür yoksa göğü mü? Onu (Allah) bina etti.

 Ali Bulaç = Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

 Ali Fikri Yavuz = (Sizce, öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı çetin, yoksa semâ (yı yaratmak) mı? Allah onu bina etmiştir.

 Ali Ünal = (Ey insanlar,) sizi yaratmak mı, yoksa göğü yaratmak mı daha çetin bir iş? Allah, o göğü bina etti.

 Bayraktar Bayraklı = (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır.

 Bekir Sadak = (27-28) Sizi yaratmak mi daha zordur, yoksa gogu yaratmak mi? Ki onu Allah bina edip yukseltmis ve ona sekil vermistir.

 Celal Yıldırım = Sizi yaratmak mı daha zordur yoksa göğü yaratmak mı ? (Allah) onu inşâ edip var kılmıştır. (Hâlâ görmüyor musunuz?!)

 Cemal Külünkoğlu = (27-29) (Öldükten sonra tekrar) sizi yaratmak mı zor, yoksa göğü (yaratmak) mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltti ve ona düzen ve ahenk verdi. O göğün gecesini karanlık yaptı, gündüzünü aydınlattı.

 Diyanet İşleri (eski) = (27-28) Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

 Diyanet Vakfi = (27-29) Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

 Edip Yüksel = Siz mi, yoksa gök mü yaratılış açısından daha zorludur? Onu O yaptı.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Siz mi daha çetinsiniz yaratılışça yoksa Sema mı? O «Allah» onu bina etti

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O «Allah» bina etti.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.

 Gültekin Onan = Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Tanrı) Onu bina etti.

 Harun Yıldırım = Yaratmak bakımından siz mi daha zorsunuz yoksa gök mü? Onu bina etti.

 Hasan Basri Çantay = Sizi (tekrar) yaratmak mı (sizce) daha güc, yoksa göğ (ü yaratmak) mı ki onu (Allah) bina etmişdir.

 Hayrat Neşriyat = (Ey öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenler!) Siz mi yaratılışça daha zorsunuz, yoksa gök mü? Onu (Allah) binâ etti.

 İbni Kesir = Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü mü? Onu bina etmiştir.

 Kadri Çelik = Yaratılış bakımından siz mi daha çetinsiniz yoksa (Allah'ın) bina ettiği gök mü?

 Muhammed Esed = (Ey insanlar!) Sizi yaratmak, göğü yaratmış olan Allah için daha mı zordur?

 Mustafa İslamoğlu = Yaratılış açısından siz mi daha sağlamsınız, yoksa gök kubbe mi? Göğü O inşa etti;

 Ömer Nasuhi Bilmen = Sizler mi yaradılış itibariyle daha çetinsiniz, yoksa gök mü ki, onu binâ etti?

 Ömer Öngüt = Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina etti.

 Şaban Piriş = Sizi mi (yeniden) yaratmak daha güçtür; yoksa göğü mü? Onu bina etti.

 Sadık Türkmen = Siz mi yaratılışça daha çetinsiniz, yoksa gökyüzü mü? Onu O bina etti.

 Seyyid Kutub = Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı?

 Suat Yıldırım = Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi? İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti!

 Süleyman Ateş = Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allâh) onu yaptı.

 Tefhim-ul Kuran = Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etmiştir.

 Ümit Şimşek = Sizi yaratmak mı daha zor, göğü mü? Allah onu bina etti.

 Yaşar Nuri Öztürk = Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?

 İskender Ali Mihr = Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? (Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor?)

 İlyas Yorulmaz = Şimdi! Yaratılışta siz mi daha güçlüsünüz, yoksa bina ettiğimiz gökyüzü mü ?