Önceki Ayet Sonraki Ayet  
1. Sûre Fâtiha/3

 الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

  Er rahmânir rahîm(rahîmi).

Kelime Karşılaştırma
er rahmâni : Rahman esması ile tecelli eden
er rahîmi : rahîm esması ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Rahmandır, rahîmdir,

 Abdullah Parlıyan = Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri Rahmetine alan,

 Adem Uğur = O, rahmândır ve rahîmdir.

 Ahmed Hulusi = Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır. )

 Ahmet Tekin = Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu günün sahibi, hâkimi-sultanı Allah’a hamdolsun.

 Ahmet Varol = (O Allah) Rahman ve Rahim'dir.

 Ali Bulaç = Rahman ve Rahimdir.

 Ali Fikri Yavuz = (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;

 Ali Ünal = Rahmân ve Rahîm;

 Bayraktar Bayraklı = O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.[3]

 Bekir Sadak = O Rahman ve Rahim'dir,

 Celal Yıldırım = (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.

 Cemal Külünkoğlu = (O) Rahman'dır (dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır).

 Diyanet İşleri (eski) = O Rahman ve Rahim'dir,

 Diyanet Vakfi = O, rahmândır ve rahîmdir.

 Edip Yüksel = Rahman, Rahim (Merhametli),

 Elmalılı Hamdi Yazır = o rahman, rahîm,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = O Rahman, Rahim,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O Rahmân ve Rahim,

 Gültekin Onan = (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.

 Harun Yıldırım = Rahmân’dır, Rahîm’dir.

 Hasan Basri Çantay = (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.

 Hayrat Neşriyat = (O,) Rahmândır, Rahîmdir.

 İbni Kesir = Rahman'dır, Rahimdir.

 Kadri Çelik = Rahman'dır, Rahim'dir.

 Muhammed Esed = Rahman, Rahim,

 Mustafa İslamoğlu = O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.

 Ömer Nasuhi Bilmen = (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.

 Ömer Öngüt = O, Rahman ve Rahim'dir.

 Şaban Piriş = (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.

 Sadık Türkmen = O rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).

 Seyyid Kutub = Rahman ve Rahim

 Suat Yıldırım = O rahmândır, rahîmdir.

 Süleyman Ateş = (O) Rahmân'dır, Rahim'dir.

 Tefhim-ul Kuran = (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.

 Ümit Şimşek = O Rahmân'dır, Rahîmdir.

 Yaşar Nuri Öztürk = Rahman'dır, Rahîm'dir O.

 İskender Ali Mihr = Rahmân’dır, Rahîm’dir.

 İlyas Yorulmaz = (O, kullarına) Acıyan, koruyan, gözeten ve ihtiyaçlarını karşılayandır.