Önceki Ayet Sonraki Ayet  
90. Sûre Beled/3

 وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

  Ve vâlidin ve mâ veled(velede).

Kelime Karşılaştırma
ve : andolsun, yemin olsun
vâlidin : baba
ve mâ velede : ve doğan şey, veled, çocuk
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (1-4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve babaya ve oğula.

 Abdullah Parlıyan = Babaya ve oğula andolsun ki,

 Adem Uğur = Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,

 Ahmed Hulusi = (İnsanı) doğurana ve doğurduğuna (kasem ederim),

 Ahmet Tekin = İnsanlığa atalık edenlere ve onlardan doğan hayırlı nesillere yemin ederim.

 Ahmet Varol = Babaya ve (ondan üreyip) doğana da (yemin ederim),

 Ali Bulaç = Babaya ve doğan çocuğa da.

 Ali Fikri Yavuz = Ve yemin ederim bir (Âdem) babaya ve (ondan üreyip) doğana ki,

 Ali Ünal = Ve o değerli baba (İbrahim’e) ve O’nun atası olduğu değerli oğul (Muhammed’e),

 Bayraktar Bayraklı = (1-3) Senin yaşamakta olduğun bu beldeye; doğurana ve doğana yemin olsun ki, [759][760]

 Bekir Sadak = Dogurana ve dogurduna and olsun ki:

 Celal Yıldırım = Babaya da, doğan çocuğuna da and olsun,

 Cemal Külünkoğlu = (3-4) Ve andolsun babaya (İbrahim'e) ve ondan meydana gelen çocuğa (İsmail'e) ki, biz insanı (hayatında karşılaşacağı) birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık.

 Diyanet İşleri (eski) = Doğurana ve doğurduğuna and olsun ki;

 Diyanet Vakfi = (1-4) Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

 Edip Yüksel = Doğurana ve doğurduğuna da andolsun.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ve bir validle veledine ki

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ve baba ile çocuğuna ki,

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Ve and olsun baba ve çocuğuna.

 Gültekin Onan = Babaya ve doğan çocuğa da.

 Harun Yıldırım = Babaya ve doğana da,

 Hasan Basri Çantay = Babaya da, doğana da (yemîn ederim),

 Hayrat Neşriyat = Ve (yemîn ederim) babaya ve doğan (çocuğ)a!

 İbni Kesir = Doğurana da, doğurduğuna da andolsun ki;

 Kadri Çelik = Babaya ve doğan çocuğa da.

 Muhammed Esed = ve (tanıklığa çağırırım) anne babayı ve çocukları:

 Mustafa İslamoğlu = ve babaya ve oğula:

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ve bir pedere ve zürriyetine de (andolsun).

 Ömer Öngüt = Babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki!

 Şaban Piriş = Anne, baba ve çocuklara,

 Sadık Türkmen = Yemin ederim babaya ve çocuğuna!

 Seyyid Kutub = Doğurana ve doğurduğuna andolsun ki,

 Suat Yıldırım = Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için:

 Süleyman Ateş = Ve (and içerim) doğurucuya ve doğurduğuna ki,

 Tefhim-ul Kuran = Babaya ve doğan çocuğa da.

 Ümit Şimşek = Ve babaya ve evlâdına.

 Yaşar Nuri Öztürk = Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,

 İskender Ali Mihr = Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.

 İlyas Yorulmaz = Doğurana ve doğurduğuna yemin olsun ki.