Önceki Ayet Sonraki Ayet  
86. Sûre Târık/4

 إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

  İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).

Kelime Karşılaştırma
in ... (lemma) : eğer ..... olmazsa olmaz, mutlaka vardır
kullu : bütün hepsi, hepsi
nefsin : nefs
(in) ... lemmâ : eğer ..... olmazsa olmaz, mutlaka vardır
aleyhâ : üzerinde
hâfızun : muhafız (gözleyici)
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Hiçbir kimse yoktur ki onun bir gözetip koruyan memuru bulunmasın.

 Abdullah Parlıyan = Zaten hiçbir insan korunmasız bırakılmamıştır. Yani her insan amellerinin kaydedildiği güçlerin yanısıra ikinci bir koruma, sigorta altına da alınmış durumdadır.

 Adem Uğur = Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

 Ahmed Hulusi = Hiçbir nefs yoktur ki, onun üzerinde bir hafîz (gözetleyici - koruyucu) bulunmasın.

 Ahmet Tekin = Kesinlikle herkesin başında bir koruma, bir denetleyici vardır.

 Ahmet Varol = Hiç bir can yoktur ki üzerinde bir gözcü olmasın.

 Ali Bulaç = Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.

 Ali Fikri Yavuz = (İşte and olsun o semâya ve bu Târık’a ki), hiç bir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici (melek) olmasın...

 Ali Ünal = Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici, bir koruyucu bulunmasın.

 Bayraktar Bayraklı = (1-4) Göğe ve Târık'a yemin olsun. Târık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Parlayan yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın. [744][745]

 Bekir Sadak = Uzerinde gozetici olmayan kimse yoktur.

 Celal Yıldırım = Hiçbir canlı yoktur ki üzerinde koruyup gözeten bulunmasın.

 Cemal Külünkoğlu = Üzerinde gözetleyici koruyucu (melek) bulunmayan hiçbir canlı yoktur.

 Diyanet İşleri (eski) = Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur.

 Diyanet Vakfi = (1-4) Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

 Edip Yüksel = Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Bir nefis yoktur ki illâ üzerinde bir hâfız olmasın

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici olmasın.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.

 Gültekin Onan = Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefs (kimse) yoktur.

 Harun Yıldırım = Üzerinde gözetleyicikoruyucu bulunmayan hiç kimse yoktur.

 Hasan Basri Çantay = Hiçbir nefs haaric değildir, ille onun üzerinde bir gözeten vardır.

 Hayrat Neşriyat = Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın!

 İbni Kesir = Hiç bir nefis yoktur ki mutlaka onun üzerinde bir gözeten bulunmasın.

 Kadri Çelik = Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiç bir kimse yoktur.

 Muhammed Esed = (zaten) hiçbir insan korunmasız bırakılmamıştır.

 Mustafa İslamoğlu = Zaten hiçbir insan yoktur ki (ilahi) gözetim ve koruma altında olmasın.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Hiçbir nefs yoktur ki, illâ onun üzerinde bir gözetici vardır.

 Ömer Öngüt = Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde bir koruyucu, bir gözetleyici bulunmasın.

 Şaban Piriş = Üzerinde gözetici bulunmayan hiç kimse yoktur.

 Sadık Türkmen = Üzerinde gözetleyici olmayan hiçbir kişi yoktur.

 Seyyid Kutub = Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu olmasın.

 Suat Yıldırım = Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın.

 Süleyman Ateş = Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.

 Tefhim-ul Kuran = Üzerinde gözetleyici koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.

 Ümit Şimşek = Hiçbir can yoktur ki, üzerinde bir gözetleyici bulunmasın.

 Yaşar Nuri Öztürk = Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir bekçi bulunmasın.

 İskender Ali Mihr = Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız (gözleyici ve koruyucu) vardır.

 İlyas Yorulmaz = Her nefsin üzerinde mutlaka bir koruyucu (gözetleyici) vardır.