Önceki Ayet Sonraki Ayet  
1. Sûre Fâtiha/5

 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

  İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

Kelime Karşılaştırma
iyyâ-ke : yalnız sen, yalnız sana
na’budu : (biz) kul oluruz
ve : ve
iyyâ-ke : yalnız sen, yalnız senden
nestaînu : istiane (mürşidimizin kim olduğunu öğrenmek için özel yardım) isteriz
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

 Abdullah Parlıyan = Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz.

 Adem Uğur = (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

 Ahmed Hulusi = Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )

 Ahmet Tekin = Allahım, bizi doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir.

 Ahmet Varol = (Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 Ali Bulaç = Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

 Ali Fikri Yavuz = Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.

 Ali Ünal = (Allah’ım!) Ancak Sana ibadet eder, ancak Sen’den yardım bekler ve dileniriz.

 Bayraktar Bayraklı = Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 Bekir Sadak = Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.

 Celal Yıldırım = (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.

 Cemal Külünkoğlu = (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 Diyanet İşleri (eski) = Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

 Diyanet Vakfi = (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

 Edip Yüksel = Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

 Gültekin Onan = Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.

 Harun Yıldırım = Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz!

 Hasan Basri Çantay = Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.

 Hayrat Neşriyat = (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

 İbni Kesir = Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.

 Kadri Çelik = Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

 Muhammed Esed = Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.

 Mustafa İslamoğlu = (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.

 Ömer Nasuhi Bilmen = Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.

 Ömer Öngüt = (Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.

 Şaban Piriş = Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 Sadık Türkmen = Ancak sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.

 Seyyid Kutub = (Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.

 Suat Yıldırım = (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."

 Süleyman Ateş = (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

 Tefhim-ul Kuran = Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.

 Ümit Şimşek = Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.

 Yaşar Nuri Öztürk = Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

 İskender Ali Mihr = (Allah’ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz.

 İlyas Yorulmaz = (Rabbimiz!) Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz.