Önceki Ayet Sonraki Ayet  
1. Sûre Fâtiha/6

 اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

  İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).

Kelime Karşılaştırma
ihdi-nâ : bizi hidayet et, ulaştır
es sırâte el mustakîme : Sıratı Mustakîm, Allah’a ulaştıran yol
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Bize doğru yolu göster,

 Adem Uğur = Bize doğru yolu göster.

 Ahmed Hulusi = Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

 Ahmet Tekin = Dine, kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini isbat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle.

 Ahmet Varol = Bizi doğru olan yola ilet.

 Ali Bulaç = Bizi doğru yola ilet;

 Ali Fikri Yavuz = Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)

 Bekir Sadak = Bizi dogru yola eristir.

 Celal Yıldırım = Bizi doğru yola ilet.

 Diyanet İşleri (eski) = Bizi doğru yola eriştir.

 Diyanet Vakfi = Bize doğru yolu göster.

 Edip Yüksel = Bizi doğru yola ilet.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Hidayet eyle bizi doğru yola

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Hidayet eyle bizi doğru yola!

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Hidayet eyle bizi doğru yola,

 Gültekin Onan = (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.

 Hasan Basri Çantay = (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.

 Hayrat Neşriyat = Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!

 İbni Kesir = Bizi dosdoğru yola ilet.

 Muhammed Esed = Bizi dosdoğru yola ilet,

 Ömer Nasuhi Bilmen = (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.

 Ömer Öngüt = Bize doğru yolu göster.

 Şaban Piriş = (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..

 Seyyid Kutub = Bizleri doğru yola ilet,

 Suat Yıldırım = Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

 Süleyman Ateş = Bizi doğru yola ilet!

 Tefhim-ul Kuran = (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.

 Ümit Şimşek = Bizi doğru yola ilet.

 Yaşar Nuri Öztürk = Dosdoğru giden yola ilet bizi...

 İskender Ali Mihr = (Bu istiane’n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM’e hidayet et (ulaştır).