Önceki Ayet Sonraki Ayet  
32. Sûre Secde/6

 ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

  Zâlike âlimul gaybi veş şehâdetil azîzur rahîm(rahîmu).

Kelime Karşılaştırma
zâlike : işte
âlimu : bilen
el gaybi : gayb, görünmeyen
ve eş şehâdeti : ve müşahade edilen, görünen
el azîzu : azîz, yüce
er rahîmu : rahîm, Rahîm esmasıyla tecelli eden
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut.

 Abdullah Parlıyan = İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir.

 Adem Uğur = İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.

 Ahmed Hulusi = İşte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen'dir; Aziyz'dir, Rahıym'dir.

 Ahmet Tekin = İşte, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini, görülen âlemi bilen O’dur. Kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.

 Ahmet Varol = İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.

 Ali Bulaç = İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.

 Ali Fikri Yavuz = İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...

 Ali Ünal = İşte O’dur gaybı ve şahadeti (duyu ötesini de, duyuların algı sahasına gireni de) bilen; Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip) ve Rahîm (bütün yarattıklarına karşı hususî rahmet sahibi) olan.

 Bayraktar Bayraklı = Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir.

 Bekir Sadak = O, gorulmeyeni de goruleni de bilender, gucludur, merhametlidir.

 Celal Yıldırım = İşte bu (Allah) görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok rahmet edendir.

 Cemal Külünkoğlu = O, yaratılmışların algı ve tasavvur alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

 Diyanet İşleri (eski) = O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.

 Diyanet Vakfi = İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.

 Edip Yüksel = Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Odur işte gaybi de şehadeti de bilen, azîz rahîm

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = İşte görülmeyeni de görüleni de bilen, herşeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.

 Gültekin Onan = İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.

 Harun Yıldırım = İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.

 Hasan Basri Çantay = İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.

 Hayrat Neşriyat = İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.

 İbni Kesir = Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O'dur.

 Kadri Çelik = İşte O; görülmeyeni de görüleni de bilendir, üstün güç sahibidir, merhametlidir.

 Muhammed Esed = Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen O'dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.

 Mustafa İslamoğlu = İşte idraki aşan hakiketleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen; (hem) her işinde mükemmel olan, (hem de) merhamet kaynağı olan yalnızca O'dur.

 Ömer Nasuhi Bilmen = İşte O'dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.

 Ömer Öngüt = İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz'dir, merhamet edendir.

 Şaban Piriş = İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur.

 Sadık Türkmen = Işte, görülmeyeni ve görüleni bilen, herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur.

 Seyyid Kutub = O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.

 Suat Yıldırım = İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O’dur.

 Süleyman Ateş = İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O'dur.

 Tefhim-ul Kuran = İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.

 Ümit Şimşek = İşte bu, görüneni de, görünmeyeni de bilen, kudreti herşeye üstün olan, rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır.

 Yaşar Nuri Öztürk = İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.

 İskender Ali Mihr = İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

 İlyas Yorulmaz = İşte, gizli ve açıkta olanı bilen Allah, çok güçlü ve merhametlidir.