Önceki Ayet Sonraki Ayet  
79. Sûre Nâzi’ât/7

 تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

  Tetbeuhâr râdifetu.

Kelime Karşılaştırma
tetbeu-hâ : ona tâbî olacak, onu takip edecek
er râdifetu : arkadan gelen olaylar, olaylar zinciri, (infitar, inşikak olayları, boyutların ve mekânların böylece yeniden değişim olayları)
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (6-7) Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ardından bir sarsıntı daha gelir çatar.

 Abdullah Parlıyan = Ardından bir sarsıntı daha gelir.

 Adem Uğur = Onu ikinci üflemenin takip ettiği gün,

 Ahmed Hulusi = Onu Radife (bâ's; yeni ruh bedenle yaşama başlayış) izler.

 Ahmet Tekin = Onu şiddetli bir gürleme halinde, ikinci büyük sarsıntı takip eder.

 Ahmet Varol = Onu bir başka sarsıntı izler.

 Ali Bulaç = Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

 Ali Fikri Yavuz = Onu ikinci üfürüş takib edecek.

 Ali Ünal = Onu takip edecek ikinci bir çığlık.

 Bayraktar Bayraklı = (6-7) O gün, deprem sarsar, onu ikinci bir sarsıntı izler.[715]

 Bekir Sadak = Pesinden bir digeri gelir.

 Celal Yıldırım = Ardı sıra bir diğeri izleyecek.

 Cemal Külünkoğlu = Arkasından onu daha büyük bir sarsıntı izleyecek (ikinci kıyamet kopacak ve insanların dirilişi gerçekleşecek).

 Diyanet İşleri (eski) = Peşinden bir diğeri gelir.

 Diyanet Vakfi = (6-9) Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür.

 Edip Yüksel = Ardından bir diğeri izler.

 Elmalılı Hamdi Yazır = Onu velyeder o râdife

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Onu ikincisi izleyecek.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Onu ikinci bir sarsıntı izler.

 Gültekin Onan = Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

 Harun Yıldırım = Arkasından onu artçı şok izleyecek.

 Hasan Basri Çantay = onun ensesine binecek olan da ardından gelecek.

 Hayrat Neşriyat = Onu, arkadan gelen (ikinci üfürülüş) ta'kib edecek!

 İbni Kesir = Ve peşinden bie başkası gelir.

 Kadri Çelik = Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

 Muhammed Esed = daha büyük (sarsıntı)ların ardından geleceği (Günü)!

 Mustafa İslamoğlu = daha büyük sarsıntılar birbirini kovalayacak;

 Ömer Nasuhi Bilmen = (7-8) O sarsanın ardından biri de gelecektir. Kalpler o günde pek muztariptir.

 Ömer Öngüt = Peşinden bir diğeri gelir.

 Şaban Piriş = Bir diğeri onu izler.

 Sadık Türkmen = Ikinci bir sarsıntı da onu takip eder.

 Seyyid Kutub = Ardından bir başka sarsıntı gelir.

 Suat Yıldırım = Onu izleyen ikinci üfleme herkesi mezarından kaldıracak!

 Süleyman Ateş = Ardından başka bir gürültü gelir.

 Tefhim-ul Kuran = Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

 Ümit Şimşek = Onu da arkadan gelen izler.

 Yaşar Nuri Öztürk = Onu, ardısıra gelen izleyecektir.

 İskender Ali Mihr = Arkasından gelen (ikinci sarsıntı), onu (1. sarsıntıyı) takip edecek.

 İlyas Yorulmaz = O sarsıntıyı benzerleri takip eder.