Önceki Ayet Sonraki Ayet  
82. Sûre İnfitâr/7

 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

  Ellezî halakake fe sevvâke fe adeleke.

Kelime Karşılaştırma
ellezî : ki o, o ki
halaka-ke : seni yarattı
fe : sonra
sevvâ-ke : seni sevva etti, tertip etti, dizayn etti, maddî
fe : sonra
adele-ke : itidal üzere mutedil kıldı, düzen üzere seni dengeli (uyumlu), sağlıklı kıldı
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (6-8) Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

 Abdulbaki Gölpınarlı = Öylesine Rab ki seni yarattı, âzanı düzüp koştu da seni düzgün bir hâle getirdi.

 Abdullah Parlıyan = O Rabb ki seni yarattı, varlık amacına uygun olarak şekillendirdi ve seni bir düzene koyup dengeli kıldı.

 Adem Uğur = O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp ölçülü bir biçim verdi.

 Ahmed Hulusi = O ki seni yarattı (izhar etti), seni tesviye etti (beynini, bilincini ve ruhunu oluşturacak şekilde meydana getirdi), seni tam dengeli yaptı!

 Ahmet Tekin = O seni yaratan, yaratılış amacına uygun olarak şekillendiren, dengeli ölçülü bir biçim ve karekter verendir.

 Ahmet Varol = O seni yarattı, sana şekil verdi ve dengeli bir yapıya kavuşturdu. [1]

 Ali Bulaç = Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.

 Ali Fikri Yavuz = O Rab ki, seni yarattı, seni (sağlam insan) düzenine koydu, sana uygun bir biçim verdi.

 Ali Ünal = O Rabbin ki, seni yaratıp, sana mükemmel bir şekil ve bütün uzuvlarıyla vücuduna mükemmel bir denge verdi.

 Bayraktar Bayraklı = (7-8) O, seni yaratıp sana şekil veren, seni düzgün ve ölçülü kılan, istediği şekilde seni terkip edendir.

 Bekir Sadak = (6-8) Ey insanoglu! Seni yaratip sonra sekil veren, duzenleyen, mutenasip kilan, istedigi sekilde seni terkip eden, cok comert olan Rabbine karsi seni aldatan nedir?

 Celal Yıldırım = O ki, seni yaratıp (müstesna biçimde) düzenlemiş ve (her uzvu yerince koyup) dengede tutmuştur.

 Cemal Külünkoğlu = O, seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle birleştirdi.

 Diyanet İşleri (eski) = (6-8) Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

 Diyanet Vakfi = (6-8) Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?

 Edip Yüksel = O ki seni yarattı, düzenledi, uyumlu hale soktu;

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ki seni yarattı, düzenine koydu, tenasüb ve ı'tidal verdi

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = O ki, seni yarattı, düzenine koydu ve dengeli kıldı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi.

 Gültekin Onan = Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni bir itidal üzere kıldı.

 Harun Yıldırım = O ki seni yarattı, seni dizayn etti ve seni dengeli kıldı.

 Hasan Basri Çantay = (O Rabbine karşı) ki seni yaratan, sana (şu) salim uzuvlar (ı) veren, (onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle) sana şu nizaam ve i'tidâli bahşedendir O.

 Hayrat Neşriyat = O ki, seni yarattı da seni düzgün (yaratılışlı ve a'zâları tam bir insan) yaptı; nihâyet seni ölçülü (ve dengeli) kıldı.

 İbni Kesir = O ki; seni yaratmış, sana şekil vermiş ve düzeltmiştir.

 Kadri Çelik = O seni yarattı, sana bir düzen verdi ve seni dengeli kıldı.

 Muhammed Esed = seni yaratan ve varlık amacına uygun olarak şekillendiren, tabiatını adil ölçüler içinde oluşturan,

 Mustafa İslamoğlu = O (Allah) ki seni (bir amaçla) yarattı, sana varoluş amacını gerçekleştirecek bir donanım ve dengeli bir tabiat verdi;

 Ömer Nasuhi Bilmen = (7-8) O Rabbin ki, seni yarattı, sonra seni düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti.

 Ömer Öngüt = O Allah ki, seni (yoktan) yarattı, düzenledi, ölçülü bir biçim verdi.

 Şaban Piriş = (6-7) -Ey insan, seni yaratan ve seni düzenleyip, sana biçim veren, çok cömert ve bağışlayıcı Rabbine karşı seni aldatan nedir?

 Sadık Türkmen = O seni yarattı, sana şekil verdi, seni ölçülü ve dengeli kıldı.

 Seyyid Kutub = O, seni yaratan, belini doğrultan ve seni dengeli kılan.

 Suat Yıldırım = O değil mi seni yaratan, bütün vücud sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren,

 Süleyman Ateş = O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.

 Tefhim-ul Kuran = Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni itidal üzere kıldı.

 Ümit Şimşek = O Rabbin ki seni yarattı, güzel ve düzgün şekilde biçimlendirdi, dengeli ve ölçülü yaptı.

 Yaşar Nuri Öztürk = Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi.

 İskender Ali Mihr = O (senin Rabbin) ki, seni yarattı, sonra seni sevva etti (dizayn etti), sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı.

 İlyas Yorulmaz = O Allah ki, seni yaratan, sana bulunduğun şekli veren ve sana adil davranan.