Önceki Ayet Sonraki Ayet  
89. Sûre Fecr/8

 الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

  Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi).

Kelime Karşılaştırma
elletî : o ki
lem yuhlak : yaratılmadı
mislu-hâ : onun misli, benzeri, eşi
: içinde, arasında
el bilâdi : beldeler, ülkeler
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

 Abdulbaki Gölpınarlı = Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.

 Abdullah Parlıyan = ki, insanlık tarihinde bir benzeri dahi o güne kadar inşa edilmemiştir.

 Adem Uğur = Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı,

 Ahmed Hulusi = Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!

 Ahmet Tekin = Ülkeler içinde benzeri inşa edilmemiş olan İrem’e ne yaptı.

 Ahmet Varol = Şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 Ali Bulaç = Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

 Ali Fikri Yavuz = Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı.

 Ali Ünal = Ki, o diyarda onların bir benzeri yaratılmamıştı;

 Bayraktar Bayraklı = (7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem'e?

 Bekir Sadak = (6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?

 Celal Yıldırım = Öyle ki onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

 Cemal Külünkoğlu = (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?

 Diyanet İşleri (eski) = (6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

 Diyanet Vakfi = (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

 Edip Yüksel = Hiç bir ülkede eşi ortaya konmamıştı?

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 Gültekin Onan = Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

 Harun Yıldırım = Ki şehirler içinde bir benzeri yaratılmış değildi.

 Hasan Basri Çantay = Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı,

 Hayrat Neşriyat = Ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 İbni Kesir = Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı.

 Kadri Çelik = Şehirler içinde onun (İrem'in) bir benzeri yaratılmamıştı.

 Muhammed Esed = ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti?

 Mustafa İslamoğlu = ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti?

 Ömer Nasuhi Bilmen = Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.

 Ömer Öngüt = Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

 Şaban Piriş = Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı..

 Sadık Türkmen = Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 Seyyid Kutub = Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

 Suat Yıldırım = (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

 Süleyman Ateş = Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

 Tefhim-ul Kuran = Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

 Ümit Şimşek = (7-8) Ve beldeler arasında bir benzeri yaratılmamış, yüksek binalarla dolu İrem'e?

 Yaşar Nuri Öztürk = Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 İskender Ali Mihr = O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.

 İlyas Yorulmaz = Diğer şehirlerde benzerini yaratmadığı zenginlikte bir topluluk,