Önceki Ayet Sonraki Ayet  
89. Sûre Fecr/9

 وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

  Ve semûdellezîne câbûs sahra bil vâdi.

Kelime Karşılaştırma
ve : ve
semûde : Semud kavmi
ellezîne : onlar, ..... olanlar
câbû : oyanlar
es sahre : kayalar
bi el vâdi : vadilerde
Meal Yazanlar
Ayet Mealleri

 Diyanet İşleri = (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

 Abdulbaki Gölpınarlı = Ve vâdileri oyan, kayaları kesen Semûd'a.

 Abdullah Parlıyan = Ve vadilerde kayaları oyarak şehirler meydana getiren Semûd halkına.

 Adem Uğur = O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?

 Ahmed Hulusi = (Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud'a (Sâlih'in toplumu)?

 Ahmet Tekin = Vadide kayalıkları kesip biçerek, oyarak, yontarak evler yapan Semûd kavmine ne yaptı?

 Ahmet Varol = Vadilerde kayaları oyan Semud'a,

 Ali Bulaç = Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

 Ali Fikri Yavuz = (Nasıl azab etti) vadilerde kayaları oyan (ve böylece şehirler kuran) Semûd’a?

 Ali Ünal = Ve vadideki kayaları oyarak sağlam evler edinen Semûd (kavmine);

 Bayraktar Bayraklı = Vâdide kayaları yontup evler yapan Semûd kavmine?

 Bekir Sadak = (9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?

 Celal Yıldırım = Vadide kayaları kesip yontan Semûd'a,

 Cemal Külünkoğlu = (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?

 Diyanet İşleri (eski) = (9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

 Diyanet Vakfi = (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

 Edip Yüksel = Vadideki kayaları oyan Semud'a?

 Elmalılı Hamdi Yazır = Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûd'e

 Elmalılı (sadeleştirilmiş) = Ve vadilerde kayaları kesen (yontan) Semud kavmine?

 Elmalılı (sadeleştirilmiş-2) = Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?

 Gültekin Onan = Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

 Harun Yıldırım = Ve vadide kayaları oyupbiçen Semud’a?

 Hasan Basri Çantay = Ve vaadî (ler) de kayaları oyan «Semuud» a,

 Hayrat Neşriyat = Vâdide (ev yapmak için) kayaları oyan Semûd’a da (nasıl azâb etti)?

 İbni Kesir = Dağ yamacında kayaları oyan Semud kavmine?

 Kadri Çelik = Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

 Muhammed Esed = Ve vadide kayaları oymuş olan Semud (halkın)a?

 Mustafa İslamoğlu = Yine kayaları vadiler oluşturma amacıyla kesip oyan Semud'a?

 Ömer Nasuhi Bilmen = (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?

 Ömer Öngüt = Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine.

 Şaban Piriş = Ki vadide kayalar oyan Semud’a..

 Sadık Türkmen = Vadide kayaları yontan Semud’a

 Seyyid Kutub = Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine?

 Suat Yıldırım = (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

 Süleyman Ateş = Vâdi('l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd (kavmin)e?

 Tefhim-ul Kuran = Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

 Ümit Şimşek = Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a?

 Yaşar Nuri Öztürk = Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?

 İskender Ali Mihr = Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a (kavmine).

 İlyas Yorulmaz = Vadilerde kayaları oyan Semud topluluğuna,